برگه:Shahnameh-Jules Mohl-02.pdf/۲۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
  ترا با هنر گوهرست و خرد روانم همی از تو رامش برد  
  روا باشد ار پند من بشنوی که خود یادگار بزرگان توئی  
  سپنجاب تا مرز گلزرّیون ز فرمان تو کس نیآید برون  ۴۲۰
  فریبرز کاوُس را تاج زر فرستاد دینار و چندی گهر  
  بدو گفت سالار و مهتر توئی سیاوخش را خود برادر توئی  
  میانرا بکین برادر ببند ز فتراک مکشای هرگز کمند  
  میآسای از کین افراسیاب ز دل دور کن خورد و آرام و خواب  
  همه داد کن تو بگیتی درون که از داد هرگز نشد کس نگون  ۴۲۵
  بماچین و چین آمد این آگهی که بنشست رستم بشاهنشهی  
  همه هدیها ساختند و نثار ز دینار و از گوهر شاهوار  
  بگفتند ما بنده و چاکریم زمین جز بفرمان تو نسپریم  
  سپهبد بجان داد زنهارشان چو دید آن روانهای بیدارشان  
  همی کرد نخچیر با یوز و باز برآمد برین روزگاری دراز  ۴۳۰

رفتن زواره بلشکرگاه سیاوش

  چنان بد که روزی زواره برفت بنخچیر گوران خرامید تفت  
  یکی ترک تا باشدش رهنمای بپیش اندر افگند و آمد بجای  
  یکی بیشه دید اندر آن پهن دشت که گفتی برو بر نشاید گذشت  
  ز بس رنگ و بوی وزآب روان کزو توشه آورد گوئی روان  
  پس آن ترک خیره زبان بر کشاد بپیش زواره سخن کرد یاد  ۴۳۵
  که نخچیرگاه سیاوش بد این بدین بود مهرش ز توران زمین  
  بدآنجایگه شاد و خرّم بدی جز ایدر همه جای با غم بدی  
  زواره چو بشنید ازو این سخن برو تازه شد روزگار کهن  
  چو گفتار آن ترکش آمد بگوش فرود آمد از اسپ و زو رفت هوش  
۲۳۵