برگه:Shahnameh-Jules Mohl-02.pdf/۲۲۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
 مرنجان روان کین سرای تو نیستبجز تنگ تابوت جای تو نیست ۲۷۶۵
 نهادن چه باید بخوردن نشینبامّید گنج جهان آفرین 
 زگیتی ترا شادمانیست بسگر او هیچ مهری ندارد بکس 
 یکی را سرش بر کشد تا بماهفراز آورد راستش زیر چاه 
 چنین است کردار چزخ برینگهی این بر آن وگهی آن بر این 
 زخون سیاوش گذشتم بکینبآوردن شه زتوران زمین ۲۷۷۰
۲۱۶