برگه:Shahnameh-Jules Mohl-01.pdf/۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.


آغاز کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

 بنام خداوند جان و خردکزین برتر اندیشه برنگذرد 
 خداوند نام و خداوند جایخداوند روزی‌ده رهنمای 
 خداوند کیوان و گردان سپهرفروزندهٔ ماه و ناهید و مهر 
 ز نام و نشان و گمان برتر استنگارندهٔ بر شده گوهر است 
 به بینندگان آفریننده رانبینی مرنجان دو بیننده را 
 نیابد بدو نیز اندیشه راهکه او برتر از نام و از جایگاه 
 سخن هر چه زین گوهران بگذردنیابد بدو راه جان و خرد 
 خرد گر سخن برگزیند همیهمان را گزیند که بیند همی 
 ستودن نداند کس او را چو هستمیان بندگی را ببایدت بست 
 خرد را و جان را همی سنجد او در اندیشهٔ سخت کی گنجد او 
 بدین آلت رای و جان و روانستود آفریننده را چون توان 
۳