برگه:Shahnameh-Jules Mohl-01.pdf/۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
 نبشتن یکی نه که نزدیک سیچه رومی چه تازی و چه پارسی 
 چه سغدی چه چینی و چه پهلوینگاریدن آن کجا بشنوی 
 جهاندار سی سال ازین بیشترچگونه پدید آوریدی هنر 
 برفت و سرآمد برو روزگارهمه رنج او ماند ازو یادگار 
 جهانا مپرور چو خواهی درودچو میبدروی پروریدن چه سود 
 بر آری یکی را بچرخ بلندسپاریش ناگه بخاک نژند 
۲۴