برگه:SeyrHekmatDarOrupa.pdf/۳۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.

تأثير بزرگ داشته و بنا بر این خوداوهم اگر ازحكما بشمـار نـرود حکمای بعد از او در نظرهایی که نسبت به امورعالم پیدا کرده اند رهین منت تعلیمات اومی باشند . در شرح حال نیوتن به تفصیل وارد نمی شویم . از فضلای انگلیسی سده هفدهم است ، در ١٦٤٢ زاده، و در ۱۷۲۷ در هشتادو پنج سالگی در گذشته است . شغل مهم او کارهای علمی راستـادی در دانشگاه کمبریچ، (۱) وعضویت و ریاست انجمن سلطنتی علمی لندن بوده اسب به عضویت پارلمان انگلیس نیز منتخب شده ولیکن در این مقام اهمیتی در نیافته است. چندی هم به ریاست ضرابخانه انگلیس منصوب بوده است . . . نیوتن در ریاضیات تصرفات چند دارد که از همه مهمتر اختراعی است (۲) شبیه به محاسبه جامعه وفاضله که لايبنيش مخترع آن است ودرشرح حال فیلسوف آلمانی به این فقره اشاره کرده ایم . در اهمیت اختراع این در حکیم آلمانی و انگلیسی هرچه بگوئیم کم است ، و اگر کسی از آن آگاه نباشد چاره نیست جز اینکه به معلم با کتاب فنی .مراجعه نماید . یکی دیگر از مهمترین آثار نیوتن که در علم کمتر چیزی به این اهمیت است ؛ کشف قانون جاذبه عمومی عالم است؛ که معلوم کرد که جميع اجزاء جهان از زمینی و آسمانی جاذب ومجذوب یکدیگرند و حرکات آنها همه منسوب به این علت است، ومنشأ حركات ماموستاره های آسمان همان امری است که سبب سقوط اجسام برروی زمین ، و علت سنگینی آنها میشود ، و قاعده این قوه جاذبه را به دست داده است وچون خوانندگان ما البته این قاعده را می دانند و به اهمیت آن در هیئت عالم برخورده اند، حاجت به شرح و بیان نداریم، همین قدر توجه می دهیم که از لفظ جاذبه که در این مورد گفته میشود، نباید اشتباه کرد و تصور نمود که حقیقت این امر جنب و انجذاب است ؛ بلکه مانند خود نیوتن باید گفت : آنچه در عالم واقع می شود مثل ر Campribge (V)

Coleul ges fluxions (1)


–۱۳۳–