برگه:SeyrHekmatDarOrupa.pdf/۲۸۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

فصل دوم

اسپینوزا

بخش اول

شرح زندگانی او

«بروخ اسپینوزا»[۱] که از حکمای درجه اول اروپا است. در اواخر سال ۱۶۳۲ در «آمستردام»[۲] پایتخت هلاند متولد شده است. پدر و جدش از یهودیانی بودند که در پایان سدهٔ شانزدهم به سبب تعدیات کاتولیک‌های اسپانیا از آن کشور رخت بیرون کشیده، ابتدا به پرتقال و سپس به هلاند مهاجرت کردند. مادرش شش سال پس از زادن او و پدرش در بیست و دوسالگی او درگذشتند، و اسپینوزا تقریباً تمام میراث پدر را به خواهر یگانهٔ خود واگذار کرد. تحصیل و تربیتش در مدرسهٔ اختصاصی یهودیان واقع شد، اما به آن اکتفا نکرده ریاضیات و طبیعیات و فلسفه نیز آموخت، و مخصوصاً به تعلیمات دکارت آشنا گردیده، چون فکری باز داشت نتوانست به تعلیمات ظاهری و رسمی دین یهود مقید بماند، و تعلیمات عیسوی را بالاتر یافت، و اندک اندک رفت و آمدش به حوزهٔ روحانی یهود کم شد، چون همه کس او را جوانی دانشمند یافته بودند علمای یهود برای اینکه وهنی به جماعت وارد نیاید به تهدید و تطمیع خواستند او را بر آن دارند که به آداب یهود تظاهر کند، اما او هرچند از دین اجدادی رسماً بیرون نرفت آن تعهد را هم نکرد. بنابراین در بیست و چهار سالگی مکفر و از جامعهٔ یهود اخراج شد. مخالفان آهنگ کشتن او را هم کردند اجلش نرسیده بود، پس دست به دامن حکومت شدند، و از آمستردام


  1. Baruch Spinoza
  2. Amsterdam
–۳۰–