برگه:SeyrHekmatDarOrupa.pdf/۱۲۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

توانستیم به احکام کلیهٔ نهائی هم می‌پردازیم.

در موقعی که مشغول تجربه هستیم به حافظه نباید اعتماد کنیم، و نتایج مشاهدات خود را باید به کاغذ بسپاریم، و ضبط و ثبت نمائیم، و به ترتیب و تسلسل درآوریم، و چون موادی که جمع‌آوری می‌شود بسیار و پراکنده خواهد بود، برای آنها باید جدول‌ها تنظیم کنیم.

جدول‌های «تنظیمی»[۱] عبارتند از: جدول «حضور»[۲] و جدول «غیاب»[۳] و جدول «درجات و مقایسه»[۴].

جدول حضور یعنی: جدولی که در آن کلیهٔ مواردی را ثبت میکنیم که طبع منظور، موجود و حاضر است، و در جدول غیاب مواردی را ثبت خواهیم کرد که طبع منظور، غایب و مفقود باشد. جدول درجات آنست که: در آن کمیت، یعنی افزایش و کاهش طبع منظور را ثبت نمائیم.

پس از آنکه این جدول‌ها به مشاهده و تجربهٔ دقیق گوناگون با استقصای کامل تنظیم شد، از آن رو به استقراء می‌پردازیم، یعنی از مواد جزء که جمع‌آوری کرده‌ایم؛ قاعده و دستور[۵] یعنی احکام کلی در می‌آوریم، و چنان که گفتیم البته در استقراء دقت و تأمل تمام بکار می‌بریم، مواد را بسیار زیر و رو می‌کنیم، و مورد رد و قبول و اثبات قرار می‌دهیم آنچه را که به راستی قابل استفاده است[۶] می‌گیریم، و باقی را دور می‌اندازیم. شتاب و بلند پروازی نمی‌کنیم تا سرانجام احکام کلی جامع و مانع به دست بیاوریم و «سورت» یعنی شرایط لازم ایجاد طبع یا طبایعی را در جسم خاصی معلوم سازیم.

چنانکه پیش از این گفته‌ایم: کتاب احیاءالعلوم بیکن ناقص مانده، و حتی ارغنون جدید که یک جزء آن کتاب می‌باشد نیز به انجام نرسیده، ولیکن همین ناقص گنجینه‌ای از نکات و دقایق است که در مسطورات فوق نمونهٔ بسیار مختصری از آن آوردیم؛ تا اصول تعلیمات فیلسوف


  1. Tables de coordination
  2. Table de présence
  3. Table de absence
  4. Table de degrés et de comparaison
  5. Axiomes
  6. Exemples privilégiés
–۱۲۰–