برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۴۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

و کوهستان و غیره از اهل شهر زیادتر عمر می‌کنند در اینخصوص طبیب‌ها فکر زیاد کرده‌اند آنچه معلومشان شده است این است که پروردن اطفال در شهر بسیار مشکلست و از مادر که متولد میشوند در شهرستان بیشتر از دهات میمیرند و کسانیکه تولدشان در دهات و کوهستان شده بشهر که می‌آیند زیادتر از اطفال شهری عُمر و دوام دارند سببهای بدی آب و هوای شهر اینکلی نمیدانند امّا بعضی چیزها را که فهمیده‌اند از جمله جمعیّت زیاد در خانهای کوچک و کوچهای تنک پیچیده خصوص کوچهائی که رویشان پوشیده است و روشنائی و هوا بآنجا راه ندارد و بویهای بد و هوای کندیده و آب متعفن است در فرهنکستان نهر می‌سازند که کلّ فاضل‌اب بآن نهر ریخته به بیرون شهر میرود در هر کوچه که این نهر را درست نمی‌سازند ناخوشی زیاد میشود و مردمشان کم عمر میشوند و طبیبان کمان میکنند که با دقت و پاکیزه نکاهداشتن شهرها میشود که آب و هوای شهر را مثل آب و هوای دهات بکنند که در شهر بیشتر از دهات و زودتر از آنها نمیرند اکر چه طبیبان این خیال را کرده‌اند امّا روزنامه نویسان باور نمی‌کنند که هر طور بکنند بتوان هوای شهر را مثل هوای دهات و کوهستان کرد نزدیک بدویست سال پیش ازین که شهر لندن آتش کرفت مهندسی خواست که شهر را وضع دیکر طرح نمایند و بنا کنند خلق بجهة اینکه مکانشان که تغییر کرد مبادا از کار و کاسبی‌های خود باز بمانند قبول نکردند درین ایّام آخر شهر را خیلی بهتر کرده‌اند بخراب کردن کوچهای قدیم و وسیع کردن کوچهای تازه و نسبت به پیشتر موافق حساب سرشماری طبیبان آب و هوایش بهتر کردیده و مردمش کمتر تلف شده‌اند

چونکه مملکت انکلیس پر آبادیست و جمعیتش زیاد هر سال بسیاری از رعایای آنجا بخارج میروند بعضی بممالک دولت انکلیس که در خارج است میروند و برخی بدولت ینکی دنیای شمالی از یک شهر مملکت اَیْرلَنْد حساب کرده‌اند چهل و چهار کشتی که هشتهزار نفر از رعایا در میانشان بوده‌اند روانه ممکلت ینکی دنیا شده‌اند

از جمله اجناس نفیس و صنایع خوب کل ممالک دنیا که بجهة نمونه و تشخیص خوب و بد آنها در عمارتی در بیرون شهر لندن بنا کذاشته‌اند که در بهار این سال آینده جمع‌آوری نمایند از هند و چین از عاج تراشده بسیار چیزهای قطعه آورده‌اند و یک جُبّه که رویش مرواری‌دوزی است و مال رنجیدسنک بوده از پنجاب فرستاده بودند که پانزده هزار تومان قیمت کرده‌اند و یکدست زین و اسباب اسب هم مال رنجیدسنک بوده که سیزده هزار و پانصد تومان قیمت کرده‌اند و مُرصَّع بجواهرالات است

وکلای پادشاهان در شهر درزْدَنْ جمع شده بودند و کفتکوی قراری در اُمُورات نمسستان داشتند ولکن چونکه قرار کذاشته‌اند که تا طی کفتکو نشود بجائی اخبار نکُنند باین سبب هنوز معلوم نیست که چه قسم کذارده‌اند

در مملکت هالستین جنک را موقوف نکرده‌اند اما طرفین دینمارک و هالستین قشونشان در مقابل یکدیکر نشسته‌اند جنک عظیمی در میانشان نشده است مکر پیش‌قراولان و چرخه‌چیان کاهی با هم جنک جزئی کرده‌اند

می‌کفتند که پادشاه اسپانیول بنا داشت چند نفر از وُزَرا را