برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

سایر ممالک محروسه

میرزا جعفرخان مشیرالدوله که در دزفول بود این روزها عزیمت معاودت بمحمره داشته

نواب خانلر میرزا که بحکومت لرستان و عربستان و بختیاری مأمور شُده بود نوّاب ایلدِرِم میرزا برادر کوچک خود را از جانب خود بنیابت حکومت لرستان مأمور نموده در آنجا کذاشته و خودش بعربستان رفت

عبدالله خان صارم‌الدوله از کرمان بطرف بمپُور مأمور بُود از قراریکه خبر رسید بعد از ورود به بمپُور انتظام کُلّی بامُور آنصفحات داده و در زرع و نسق خالصه‌جات دیوانی کمال اهتمام و سعی نموده و آن صفحات این اوقات کمال نظم را دارد و درین روزها از انتظام امور آنجا فراغت حاصل نمُوده است معاودت خواهد کرد

از آنجا که اولیای دولت علیّه در نظم راهها و امنیت ممالک اهتمام دارند برای سدّ راه هرزکی طایفه بلوچ قرار جمازّه‌سواری داده‌اند که همیشه متوجّه محارست و محافظت راهها بوده راه هرزکی بلوچ را مسدُود دارند این اوقات آنها را بدارالخلافه احضار نموده بُودند وارد شدند که سان آنها را دیده قرار درستی در کارشان داده روانه نمایند

طایفه بلوچ مُتوقف سیستان بسیار خودسری و هرزکی آغاز کرده در دُزدی و راهزنی شدّتی داشتند از قراریکه این روزها اخبار متواتر رسید چنین معلُوم میشود که یارمُحمدخان ظهیرالدوله باجازه اولیای دولت علیه جمعیتی از هرات بر سر آنها فرستاده چند قلعه از آنها کرفته تنبیه و کُوشمال درستی بآنها داده است و از این جهة آسودکی کُلّی برای اهالی ولایات همجوار آنها حاصل خواهد کردید

علی نامق افندی که از دولت روُم مأمور اقامت دولت ایرانست در روز دوشنبه بیست و نهم ماه ربیع‌الثانی وارد تبریز شده یک هفته در آنجا خواهد ماند و بعد ازان روانهٔ دارُالخلافه میشود

احوالات دول خارجه

در ولایت انکلیس چونکه خوانین مشتورتخانه و وُکلای رعایا در پای‌تخت جمع نشده بودند از آنولایت چندان خبری نیست که مدخلت بدول خارجه داشته باشد در روزنامهٔ آنولایت اکثر چیزها که بود در خصوص ساختن راههای آهن بجهة تردد کالسکه بخار و راه انداختن کشتی بخار بخصوص از ولایت انکلیس تا ینکی دنیا سابقا کشتی بخار که از ولایت انکلیس به ینکی دنیا میرفت یا از شهر لِوَرْپُول روانه می‌شُد یا از یکی از شهرهای دیکر انکلیس چونکه حالا تردد میانه انکلیس و ینکی دینا زیاد شده است میخواهند آنچه ممکن باشد راهها را نزدیکتر نمایند و چنکه دریا اعتبار ندارد کاه طوفان است و کاه هوا اعتدال دارد میخواهند در عوض اینکه کشتیها از شهر لِوَرْپُول روانه می‌شدند و بسمت شمال ممکلت ایرلند میرفتند سیاح و غیره که میخواهد از لِوَرْپول به ینکی دنیا برود از آنجا براه دریا بمنزل اول مملکت ایرلند برود و از سمت مشرق تا مغرب ایرلند هم راه‌آهن بجهة کالسکهٔ بخار بسازند و از کنار دریای سمت مغرب ایرلند کشتیها یکسر روانه ینکی دنیا بشوند اکر چنین قرار کیرد کُویا تردد سیّاح و غیره از ولایت انکلیس تا ینکی دنیا چند روز تفاوت بکند که زودتر رفت و آمد بشود

در یکی از روزنامهای انکلیس نوشته‌اند که موافق سرشماری که در ولایت انکلیس کرده‌اند معلوم شده است که مردم دهات