برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۴۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.
در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.

روزنامهٔ وقایع اتّفاقیّه بتاریخ جُمعه دهُم شهر جمادی‌الاول مطابق سال ایت‌ئیل سنه ۱۲۶۷


نومره ششم

هر کس در طهران طالب نسخهٔ ازین روزنامها باشد در بازار در دکّان میر سیّد کاظم بلورفروش فروخته میشود

قیمت یک نُسخه ده‌شاهی

سه ماه شش‌هزار

شش ماه یک تومان و دو هزار

یکسال دو تومان و چهار هزار


اخبار داخلهٔ ممالک محروسهٔ پادشاهی

دارُالخلافهٔ طهران

سرکار اعلیحضرت پادشاهی که بشکارکاه کنّ تشریف برده بودند بحمدالله تعالی در شکارکاه بسیار خوش کذشته بُود و در روز دوشنبه ششُم وارد دارالخلافه شُدند

شفیع‌خان نایب اجودان‌باشی که مأمور بمصلحت‌کذاری و توقف لندن بود در روُز شنبه چهارم ماه مُرخّص شده رفت

علیخان سرتیپ قراکوزلو که با صاحب‌منصبان فوج در رکاب بوُدند مُرخّص شده رفتند که تدارک خود را دیده کسر فوج را تمام کرده بزودی تا بیست سی روز بعد از عید بکرمان بروند

این روزها از شالهای خوب کرمان بسیار برای صندوقخانه آوردند و بطوری که خوب شُده بود که میبایست بسیار دقت کُنند تا معلوم نمایند که کرمانی است یا کشمیری از جُمله در همان مجلس که شالها را آورده بودند دو سه نفر که همیشه شُغلشان خریداری شال کشمیری بُود حضور داشتند یکطاقه کرمانی را در عوض کشمیری بآنها داده بُودند و نکفته بودند کرمانست یا کشمیری آنها هم هر چه دقّت کرده بُودند نتوانسته بودند معلوم کُنند سهل است بعد از دقّت بسیار شال کشمیری دانسته هشتاد تومان قیمت کرده بُودند بعد اان آنها که میدانستند کُفتند کرمانیست آنها که هشتاد تومان قیمت کرده بودند باور نمیکردند تا اینکه مُدللّشان کردند که کرمانی است باینطور شال کرمانی را خوُب رسانده‌اند که با کشمیری مشتبه میشود

از اولیای دولت علیّه حکم شُده است که قیمت اجناس دارالخلافه بجهة اطلاع خلق کاهکاه در روزنامها نوشته شود درین هفته ازین قرار است

برنج کندم
واژه ناخوانا کرده ساوجبلاغی واژه ناخوانا
واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا
واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا
ساوجبلاغی گوَله ورامین
واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا
واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا
واژه ناخوانا جو کاه روغن کوشت پنیر شور
واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا
واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا
واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا واژه ناخوانا

}