برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

احوالات مُتفرّقه

کشتی بزرک جنکی سُلطان که نیّر شوکت مینامند چند وقت پیش ازین در لنکرکاه اسلامبُول غرق شُده بود یِکْ مهندس صاحب‌منصب فرانسه درین باب تعهُّد کرده و با دَوْلت عثمانلو شرط بسته که کوشش نماید که هر چه از اسباب کشتی مزبور که در آب معیوب نشده باشد بیرون بیاورد باین قرار که هر چه از توپها و اسباب مس و برنج و آهن سوای توپهای آهنی در بیاورد نصف مال او و نصف مال دولت باشد اسباب چوب هر قدر بیرون بیاورد یک ثلث مال او و ثلث مال دولت باشد و توپهای آهنی را هر چه بیرون بیاورد هر توپی مبلغ بیست پوند پول انگلیس که چهل و پنجتومان پول ایران باشد از دولت حق‌االسّعی بکیرد و این مهندس چونکه درین کارها مشهور است بخصوص در بیرون آوردن کشتی ینکی دنیائی که چند وقت پیش ازین غرق شده بود و هم چنین در بیرون آوردن توپهای برنجی که درین نزدیکیها در روبروی توپخانه اسلامبول از دریا بیرون آورد که دویست هزار قروش پول رُوم که چهار هزار تومان پول ایران است قیمت توپهای مزبور را نوشته بودند باین جهات امید کُلّی دارند که در بیرون آوردن اسباب نیرشوکت نیز خوب از عهده برآید

کشتیهای جنکی پادشاه انکلیس که مُدتی بُود در آق دیکنز کشت میکردند درین روزها مراجعت بجزیرهٔ مالته کردند و چونکه اکثر داد و ستد و معاملات آنجا با قُشون بحریست از مراجعت کشتیهای مزبور بسیار خورسندی و شادمانی میکردند و چونکه باد کم بود چهار عدد کشتی بُخار که در لنکرکاه بُود بیرون فرستادند که کشتیهای بزرک را بآنها بسته بمیان لنکرکاه شهر بکشند و این کشتیها با قشون بحری که در میانشان هست در زیر حکومت سر ولیم پارکر میباشند و دایم‌الاوقات در سمت آق دیکنز کردش مینمایند

در یکی از روزنامهای پاریس نوشته‌اند که مفسدین فرنکستان بسیاری در مملکت سِوِیسْ جمع شُده‌اند و از آنجا بفرانسه و استریه و ایطالیا و سایر ممالک آن اطراف کاغذها مینویسند و تدارک می‌بینند که اکر مجال بیابند باز افساد بکنند لهذا وُکلای دول که در شهر دَرَزْدَنْ جمع شده‌اند بعد از آنکه قراری در اُمُورات نمسستان کذاشتند بنا دارند قدغن نمایند که مفسدین را بمملکت سِوِیسْ راه ندهند و آمد و رفت آنها از آنولایت موقوف باشد

و در همان روزنامه نوشته‌اند که البته آنها که از تاریخ اطلاع دارند میدانند که وقتیکه ناپلیان مَری لوئیز دختر امپراطور آستریه را بجهة خود عروُسی نمود پرنس شُوارت زَن بورق که از جانب امپراطور استریه در پاریس ایلچی بود مهمانی بزرک کرده بود که دران مهمانی اکثر خوانین فرانسه حُضور داشتند درین بین همان اطاق مهمانخانه آتش کرفت طفلی در آتش افتاد یکی از زنهای کسان ایلچی مزبور رفته و آن طفل را بسلامت بیرون آورد امّا خود آنزن هلاک شُد و آن طفل حالا پرنس شوارت زن بُورق وزیر بزرک امپراطور آستریه است

در یکی از روزنامهای انکلیس که اِکْسَنْ مِنَر مینامند در خصوص هندوستان باین طور نوشته‌اند که ممالک هندوستان که الآن در دست دولت انکلیس است پنج مساوی خود جزایر انکلیس میشود و بیست و پنج درجهٔ عرض دنیا که تخمیناً سیصد و هفتاد و پنج فرسخ باشد طول دارد در بعضی از این ممالک