برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


باید کُلاً در پای‌تخت حاضر بشوند و مشغول شغلی که بآنها محوّل خواهد شد باشند

بتاریخ ۳ ماه صفر از انکلیس نوشته‌اند که چند نفر از وزرا که اسامی آنها باین تفصیل است لارِد دِکرَیْ لارِد کلارندن و سر چارلز وُود از پادشاه استدعای استعفا کرده بودند و کمان میکنند که سبب این استدعا این باشد که میان اینها و بعضی وزرای دیکر در خصوص پاره امورات دولتی حرف مخالف بود و غیر ازین در آنولایت اخباری دیکر نبود که تحریر آن لازم باشد

فرانسه

مدّتی میشود که کشتیهای بخار از شهر مَرْسَیلیْه تا ساحل مملکت ایطالیا و جزیره مالته و جزایر یونان و شهرها و اطراف آن مملکت و اسلامبول حرکت و آمد و رفت مینمایند اکر چه این کشتیها سیّاح و بار تجارتی بر میداشتند لکن همه مال دولت بودند در مشورتخانه وزرا درین روزها کفتکوئی شده است که کشتی دولتی دیکر روانه نکنند و این شغل را بخلق واکذارند اکر چه درین روزها تنخواه بجهة اخراجات کشتیهای مزبور از دیوان داده‌اند تا خبر کرده‌اند که در فصل بهار سال آینده فرستادن کشتیهای دولتی بآن سمتها موقوف می‌شود و از خلق هر کس که باشد ماذونست که کشتی روانه نماید

امیرال رُومان دِفاسّه بسرکردکی قشون بحری دولت فرانسه ساکن آق دنکیز منصوب شُده

مُوسیُو مانتن دلاراک از شهر برِسِّت بیرون رفته بود که به آق دنکیز برود بسرکردکی قشون بحری مزبور باد مخالف و طوفان برخواست مراجعت بشهر برست کرد و حال مامور است بسرکردکی کشتی جنکی و قشون بحری که مابین ینکی دنیای شمالی و جنوبی کشت میکنند

احوالات نمسستان و سایر ممالک یوروپا

میکویند که چونکه در شهر دَرَزْدَنْ بنا هست که وکلا از دُول نمسستان جمع بشوند امپراطور آستریه یکی از صاحب‌منصبان مقرب خود را به نزد پادشاه پروسّیه تکلیف کرده است که بشهر دَرَزْدَنْ بیاید که در آنجا یکدیکر را ملاقات نمایند معلوم نیست که پادشاه پروسّیه این تکلیف را قبول کرده باشد یا نه

از شهر برلین نوشته‌اند بتاریخ نهم صفر که در آن روزها خبر بآنجا رسیده بُود که ژَنَرال وانْدَرْهارسْت سرکرده قشون هانستین تدارک میدهد که باز با قشون پادشاه دینمارک جنک عظیم نماید امنای دولت پروسّیه صاحب‌منصبی بنزد ژَنَرال مزبور فرستادند و مانع این عمل شُدند زیرا که اکر جنک عظیم میکردند و از پادشاه دینمارک شکست میخوردند جای ایستادکی بجهة هالستین نمیماند و قشون پادشاه دینمارک کُلّ آنولایت را متصّرف می‌شُد و ژَنَرال مزبور را اعلام کردند که اکر نصیحت آنها را قبول نکند و جنک نماید و شکست بخورد دیکر منتظر حمایت از امنای دولت پروسّیه نباشد

بعضی از پادشاهان نمسستان خواهش کرده بودند که جمع‌آوری وکلای پادشاهان در شهر دَرَزْدَنْ چند روز به تعویق بیفتد پادشاه پروسّیه قبول نکرد وکلای مزبور بجای مامُوریت خود رفتند