برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۳۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


کماشته‌اند که بعد از آموختن بجمیع ممالک محروسه مامور نمایند که در هر ولایتی اطفال خود را مردم بیاورند و آبله‌شان را بکوبند و از تشویش هلاکت و عیب آسوده کردند

این اوقات توبچی مقدّم که از آذربایجان بدارالخلافه می‌آمدند در منازل عرض راه در قریهٔ آق‌کَند قدری برعیّت اذیّت و آزار رسانده تعدّی و اجحاف کرده بودند کدخدایان و ریش‌سفیدان آنجا مراتب را خدمت اولیای دولت علیّه عرضه داشت نمودند محض ملاحظه عدل و انصاف و آسایش انام و عباد صاحب‌منصب توبچیان مرتکب این تعدّی و اذیّت برعیّت کرده بُودند وجه نقد از آنها کرفته با چاپار فرستادند که برود باشخاصیکه تعدّی و اذیّت بآنها رسیده است رسانده قبض کرفته بیاورد

عالیجاه محمّد تقی خان جوانشیر که بحکومت بسطام مامور شده بود در روز سه‌شنبه شانزدهم از دارالخلافه بیرون رفت

عالیجاه قاسم‌خان جارچی‌باشی که بحکومت قراچه‌داغ مامور شده بود این روزها خواهد رفت

افواج عرب و عجم که از بسطام و شاهرود تازه کرفته شده بود وارد دارالخلافه شدند و روز یکشنبه چهاردهم سرکار اعلیحضرت پادشاهی برای تماشای آنها سوار شده تشریف بُردند وقتی بُود که افواج رکابی همه مشغول مشق بُودند

مجار جنرال سر هنری بوطون که در مملکت ایران لنزی صاحب مشهور است امیرتومان از جانب شاهنشاه فردوس آرامکاه محمّدشاه مرحوم بود و مُدّتها با صداقت و غیرت و رشادت و شجاعت و دلیری باین دولت ابدمدّت علّیه خدمت کرده بود و خدمات او دایم‌الاوقات در نظر امنای این دولت بُود در روز چهارشنبه هفدهم ربیع‌الثانی در دارالخلافه طهران وفات کرد اولیای دولت حکم کردند جنازهٔ او با عزّت و احترام برداشته شود

سایر بلاد ممالک محروُسه

از بابت بیست و پنجهزار قبضه تفنکی که اولیای دولت علّیه از مستر هاکتر انکلیس بجهة افواج نظامی با یک کرور سنک تفنک سربازی ابتیاع نموده بُودند شش هزار این اوقات به بندر ابوشهر وارد شده که چندی بعد ازین بدارالخلافه خواهد رسید

از قراریکه در روزنامهٔ آذربایجان نوشته بُودند عالیجاه نامِقْ افندی مصلحت‌کذار دولت علیهٔ عثمانی که برای اقامت بدولت علیّه ایران می‌آید روز بیستم این ماه از ارزنةالروم حرکت خواهد کرد و بچاپاری خواهد آمد

صفحات خراسان کمال امنیّت دارد از قراریکه در روزنامهای خراسان نوشته بودند شش نفر سرباز مرتکب جزئی دزدی در شهر مشهد شده بودند سرهنک آن فوج مستحضر شده بود مال مردم را باالتّمام کرفته داده بود و خودشان را کرفته خدمت نواب حسام‌السّلطنه والی خراسان بُرده هر یک را تنبیه مضبوُط که عبرت سایر قشون باشد کرده و نظم درست در راحتی و امنیّت آن شهر داده‌اند و دیکر نوشته بودند که این روزها کدخدایان ترکمانان سَرَخس باکِرَوْ معتبر بهمراهی غلام‌رضاخان وارد شهر مشهد میشده‌اند که متهّد امنیّت تجارت راه سرخس بشوند

فوج تخته‌قاپوی قراچه داغ که در تبریز مشغول قراولی بوُده‌اند مرخصْ خانه کردیده و در هشتم ماه ربیع‌الثانی بخانهای خود رفتند که در پانزدهم حوت برای ماموریّت خراسان روانه دارالخلافه شوند