برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۲۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


و نواب معزی‌الیه هم قرار دیوانخانه در آنجا داده‌اند علاوه بر آنکه صبح تا شام مشغول متوجّه شدن امور خاص و عام است دیوانخانه عدالت هم برپا کرده‌اند که دادرسی فقرا و ضعفا شود

کرمان عالیجاه مقرب‌الخاقان عبدالله‌خان صارم‌الدوله را نواب شاهزاده مویدالدوله طهماسب میرزا حاکم کرمان با توبخانه و افواج ملایر و تویسرکان و قراکوزلو و نوکرجیان زری و راینی و سیستانی و افشار بانتظام کرم سیرات کرمان مامور نموده‌اند و قشون مزبور در چهاردهم ماه ربیع‌الاول از کرمان حرکت کرده‌اند

عریضه شعر بر اظهار ارادت و بندکی این دولت ابدمدّت از محمّدعلی خان بمپوری که بواسطه واهمه از پارسال از بمپور کریخته بود بتوسط عمّ خود دوستحمّدخان رسید و باو ملتجی شده و کمال عجز و انکسار و اظهار ندامت بسیار کرده بود بحاکم کرمان حکم شد که او را امیدواری داده بسر خدمت و نوکری و رعیّتی خود بیاورد

سابقا حکم شده بود که عالیجاه امامعلی‌خان سرهنگ یکفوج سرباز جدید از کرمان بکیرد کرفته و تمام کرده‌اند که این اوقات همه‌روزه در کرمان مشغول مشق میباشند

در صفحات کرمان که معبر اشرار بلوچ است کمال امنیّت حاصل است قافله‌ها و مترددین بدون صدمه و آسیب آمد و شد میکنند این اوقات از خراسان هم قافله بزرکی بکرمان آمده است

و هم‌چنین روز سه‌شنبه از عالیجاه شیخعلی‌خان نایب‌الحکومهٔ یزد هم پاره نوشتجات به تصدیق تجار آنجا رسید که راههای یزد کمال امنیت را دارد و قافلها در کمال آسودکی تردد دارند و چندی بیشتر که آوازه آمدن اشرار بلوچ باو رسید خود عالیجاه مشارالیه جمعیتی سر راه نزدیکی طبس رفتند آثاری از بلوچ ندیده قافله معتبری را از راه طبس برداشته بمقصد رسانده بود و نوشته بود که عشر اخر ماه کذشته جمّازه سوار جدید را با میرزا حسین‌خان نائینی روانه دارالخلافه کرده که در آنجا سان حضور همیون را داده بسر خدمت و محافظت راهها مراجعت نمایند

مازندران و استراباد

در صفحات مازندران و استراباد کمال امنیت حاصل است و مردم نهایت آسایش را دارند شاهزاده مهدیقلی میرزا حاکم مازندران هم در انتظام امورات ولایات متعلّقه بخود بسیار ساعی میباشند سواره عبدالملکی و خواجه‌وند و نوکر طالش را این روزها بساری احضار نموده سان دیده مواجب داده مُرّخص نموُد

احوالات متفرّقه

در روزنامه که در اسکندریّه مصر چاپ زده‌اند نوشته‌اند که عبّاس پاشا نایب‌السلطنه و حکمران مملکت مصر مدتی بود که بنا داشت در رود نیل در مصر علیا بندی بسازد که آب آن رودخانه موافق ایّام قدیم بکل زمینهای مصر بنشیند چونکه زراعت همه ولایت مصر از آب رود نیل است و از آنراه که مملکت مصر بسیار قدیم آباد است بلکه بموافق اعتقاد علما که از تواریخ سررشته دارند مملکت مزبور از همه آبادیهای روی زمین قدیمتر آباد بوده و درین سالهای فراوان که آب رود نیل بآن زمین جاری بود خاک و ریک از روز مزبور بآن زمینها برده و زمین مرتفع شده است از آنجهة آب رودخانه مزبور حالا به بعضی جاها که سابق می‌نشست نمی‌نشیند و سبب دیکر کم‌آبادی مصر این است که خود آب رود نیل نسبت بایّام قدیم حالا پائین نشسته است و ریکها از دشت و بیابان لم‌یزرع آمده و روی زمینهای حاصل‌آور مصر را کرفته است چنانکه بعضی جاها که در قدیم بسیار حاصل‌خیز بوده