برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۶

  روزی که بدست بر نهم جام شراب  
  وز غایت خرّمی شوم مست و خراب  
  صد معجزه پیدا کنم اندر هر باب  
  زین طبع چون آتش و سخنهای چو آب  

۱۷

  ما و می و معشوق درین کنج خراب  
  جان و دل و جام و جامه در رهن شراب  
  فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب،  
  آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب  

۱۸

  آبادی میخانه ز می خوردن ماست  
  خون دو هزار توبه در گردن ماست  
  گر من نکنم گناه رحمت چه کند  
  آرایش رحمت از گنه کردن ماست