برگه:Quran-Elmi.pdf/۷۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۳۸
جزو ۳
سوره آل عمران

او را خدای او بقبولی نیکو و پرورش داد خدا او را به نیکوئی از برای عبادت و کفیل شد برای مریم زکریا هر وقت داخل میشد ذکریا در محراب (۳۷) عبادت بر مریم میافت نزد مریم روزی ماکول گفت ذکریا ایمریم از کجا یافت میشود از برای تو این ماکولات گفت مریم که آن روزی از جانب خداست بدرستی که خدا روزی میدهد هر که را میخواهد بیحساب (۳۸) در آن مکان که کرامت مریم را مشاهده نمود خواند زکریا پروردگار خود را گفت پروردگارا ببخش بمن از جانب خودت اولادی پاکیزه چنانچه بحنه در پیری اولادی داد بدرستیکه تو شنوندهٔ دعا را (۳۹) پس ندا کرد زکریا ملائکه در حالتی که او در محراب بنماز ایستاده بود (۴۰) بدرستیکه خدا مژده میدهد تو را بتولد یحیی در حالتی که آن یحیی مصدقست بکلمه که موجود گشته از نزد خدا که یحیی اولین تصدیق کنندگان عیسی بود و بزرک قوم و پارسا و پیغمبر و از نیک مردان بود (۴۱) گفت زکریا پروردگارا از کجا میشود از برای من پسری و حال اینکه بتحقیق رسیده است مرا پیری و زن من نا زاینده است گفت جبرئیل اینطور خدا میکند هر چه را میخواهد (۴۲) گفت زکریا پروردگارا بگردان برای من علامتی گفت جبرئیل نشانه تو این است که حرف نزنی با مردم سه روز مگر بطور رمز و ذکر کن پروردگار خود را بسیار و تسبیح کن درا شام‌گاه و صبح‌ها (۴۳) وقتی گفتند ملائکه ای مریم بدرستیکه خدا بر گزید تو را و پاک کرد تو را و برگزید تو را و پاک کرد تو را و برگزید تو را بر زنهای جهانیان عهد تو (۴۴) ای مریم عبادت کن از برای پروردگار خودت و سجده بکن و رکوع کن با رکوع کنندگان (۴۵) این از اخبار غیبی است که وحی میکنیم ما بسوی تو نبودی نزد ایشان وقتیکه میانداختند قلم‌های کتابت خودشان را بطور قرعه میان جوی آب که کدام یک کفالت بکنند مریم را و نبودی نزد ایشان وقتی با یکدیگر در باب کفالت مریم مخاصمه و نزاع میکردند (۴۶) وقتی گفتند ملائکه ای مریم بدرستیکه خدا مژده میدهد تو را بکلمه از جانب خودش که اوست مسیح عیسی ابن مریم صاحب جاه در دنیا و آخرت و از جمله نزدیک شدگان درگاه خداست (۴۷) و سخن گوید در گهواره و در بزرگی بی تفاوت و عیسی از نیک مردان است (۴۸) گفت مریم پروردگارا از کجا میشود برای من فرزند و حال اینکه دست کسی بمن نرسیده است و زن بی شوهر چگونه اولاد میاورد گفت ملائکه بهمین طور که هستی صاحب ولد میشوی