برگه:Quran-Elmi.pdf/۶۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۳۵
جزو ۳
سوره ال عمران

عذاب سخت و خدا غالب و قاهر است و دارنده عقاب و غضب است بر ایشان ابدرستیکه پوشیده نیست بر خدا هیچ چیز در زمین و در آسمان (۵) اخداست که نقش میکند شما را در رحمها هرطور که میخواهد نیست خدائی سوای او و اوست غالب و قاهر و درستکار (۶) آن خدائی است که فرو فرستاد بر تو که پیغمبری قرآن را که بعضی از آن قرآن محکمات است و آن احکام اصل قرآن است و بعضی دیگر شبیه محکماتست که باید بافکار مستقیمه حقیقت معنی آنها را فهمید و مشتبه میشود بر مردمانی که علم بتفسیر ندارند پس آن کسانی که در دلهاشان شکی هست پیروی میکنند آنچه را که متشابه است از آن بجهة جستن فتنه و طلب کردن تاویل آن آیات را بغیر صواب و حال اینکه نمیداند تاویل آن آیات را مگر خدا و آنکسانی که ثابت هستند در علم میگویند آن راسخان ایمان آوردیم بآن آیات قرآن کلا از محکم و متشابه آن از جانب پروردگار ما است و پند نمیگیرند مگر صاحبان عقلهای مستقیم (۷) ای پروردگار ما منحرف مساز دلهای ما را بعد از اینکه هدایت کردی ما را و ببخش از برای ما از جانب خودت رحمت را بدرستی که تو بخشایندهٔ (۸) ای پروردگار ما بدرستیکه تو جمع کنندهٔ مردمی را در روز قیامت که شکی در آمدن آن روز نیست بدرستیکه خدا را خلف نمیکند وعدهٔ خود را (۹) بدرستی آنکسانیکه کافر شدند بی نیاز نمیکند آنها را مال و اولادشان از خدا بهیچ چیز نه در دنیا و نه در آخرت ایشانند سبب اشتغال آتش جهنم (۱۰) مثل عادت آل فرعون و آن کسانیکه پس از آنها بودند تکذیب کردند آیات ما را پس گرفت آنها را خدا بسبب گناهشان و خدا سخت عقوبت است (۱۱) بگو ای پیغمبر از برای آنکسانیکه کافر شدند زود باشد که مغلوب شوید شما و جمع کرده شوید در آخرت بسوی جهنم و بد آرامگاهی است جهنم (۱۲) بتحقیق که بود از برای شما قریش نشانهٔ نبوت پیغمبر در دو گروه که برا جنک رو بیکدیگر صف کشیدند یک گروه که سیصد و سیزده نفر بودند جنک میکردند در راه خدا و گروه دیگر که نهصد و پنجاه نفر لشگر ابوجهل و کافر بودند میدیدند مسلمانان کفار را بچشم خودشان که دو مساوی زیادتر و جمعیت دارند و خدا قوت میدهد بیاری کردن خودش هر که را میخواهد بدرستیکه در این جنک که مسلمانان کم بودند نسبت به کفار و بی سلاح بودند و اینطور فتح کردند عبرت است از برای صاحب نظران (۱۳) زینت داده شده از برای مردم دوستی شهوتها که از آن جمله زنها و اولادها و مالهای جمع کرده شده است از طلا و نقره و اسبهای بانشان و سایر چهارپایان و کشت و زرع این‌ها متاع حیات دنیاست و در نزد خداوند است