برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۴
جزو ۲
«سوره بقره»

ظالمتر از آن کسی که منع کرد مسجدهای خدا را از اینکه ذکر بشود در آن مسجدها اسم خدا و اهتمام کرد در خرابی آن مسجدها ایشان کسانی هستند که نیست از برای آنها که داخل بشوند مسجدها را مگر در حالت ترس از برای آنها در دنیا خواری است و از برای آنهاست در آخرت عذاب بزرک (۱۱۵) و از برای خداست مشرق و مغرب پس بهر طرف رو بیاورید پس آنجا رو بخداست بدرستیکه خدا وسعت‌دهنده و داناست (۱۱۶) و گفتند ترسایان که گرفته است خدا عیسی را برای خودش ولد منزه است خدا بلکه از برای خداست هر چه در آسمانها و زمین است تماما از برای او فرمان‌برند (۱۱۷) پدیدآورندهٔ آسمان‌ها و زمین است و اگر اراده کند امری را بتحقیق پس میگوید از رای آن امر باش پس موجود میشود (۱۱۸) و گفتند آنکسانی که علم ندارند و نمیدانند چرا حرف نمیزند خدا با ما یا اینکه چرا نمیآورد برای ما آیتی همینطور گفتند آن کسانیکه بودند قبل از اینها مثل گفته‌های اینها شباحت دارد دلهاشان بیکدیگر بتحقیق ظاهر کردیم ما آیات را از برای طایفهٔ که یقین دارند (۱۱۹) بدرستیکه ما فرستادیم ترا ای پیغمبر براستی مژده‌دهنده و ترساننده و سئوال کرده نخواهی شد روز قیامت از یاران دوزخ که چرا آنها را براه حق در نیاوردی که مستوجب آتش نشوند (۱۲۰) و راضی نمیشوند یهود و نصاری از تو تا اینکه متابعت کنی کیشهای آنها را یعنی دین ایشان را بگو ای پیغمبر بدرستیکه راه نمائی خدا راه روشن است و هر آینه اگر متابعت کنی خواهش یهودیان را بعد از اینکه دریافتی علم را نخواهد بود برای تو از خدا هیچ دوستی و هیچ یاری‌کننده (۱۲۱) آن کسانیکه دادیم آنها را کناب تورات و میخوانند آن کتابرا و حق خواندن را بجا میآورند ایشانند که ایمان میآورند و میگروند بکتاب خدا و هر که کفران میکند بکناب خدا و تعریف میکند و حق تلاوت را بجا نیاورد آنها کساند زیان کاران (۱۲۲) ای بنی‌اسرائیل ذکر کنید و بیاد آورید نعمت مرا که انعام کردم بر شما بدرستیکه من تفضیل دادم شما را بر جهانیان (۱۲۳) و بپرهیزید از روزیکه جزا داده نمیشود از کسی بدیگری هیچ چیز را و قبول نمی‌شود از احدی عطا و رشوه و نفع نمی‌دهد کسیرا شفاعتی و نه ایشان یاری کرده میشوند (۱۲۴) و وقتی آزمود ابراهیم را پروردگار او بکلمهٔ چند پس ابراهیم باتمام رسانید آن چه را که رضای خدا در آن بود و گفت خدا بدرستیکه من ترا امام قرار دادم از برای مردم گفت ابراهیم بعضی از اولاد مرا هم امامت عطا فرما گفت خدا نمیرسد عهده من بظالمین از ذریة تو یعنی بصالحین آنها امامت داده خواهد شد چنان چه به پیغمبر و علی و اولاد داود داده شد ( ۱۲۵) و وقتی قرار دادیم خانهٔ مکه را محل بازگشت و عبادت‌گاه از برای مردم و مامن بگیرید از مقام ابراهیم محل نماز را و عهد فرستادیم ما بسوی ابراهیم