برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۵۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۸
جزو ۹
سوره انفال

توانا و سخت عقوبت است (۵۲) این عقوبت پشیمان بسبب اینست که خدا نیست تغییر دهنده نعمتی را که انعام کرد آن را بر طایفهٔ تا وقتیکه تغییر دهند آنچه نفسهاشان است و اینکه خدا شنونده دانا است (۵۳) مثل عادت قوم فرعون و آنکسانیکه بودند پیش از ایشان تکذیب کردند آیات پروردگار خودشان را پس هلاک کردیم ما ایشان را بسبب گناهانشان و غرق کردیم ما آل فرعون را و همه بودند ستمکاران (۵۴) بدرستی که بدترین جنبدگان نزد خدا آن کسانی هستند که کافر شدند ایشان نمیگروند (۵۵) و آن کسانی که عهد گرفتی از ایشان بعد از آن پش شکستند عهای خودشان را در هر دفعه که عهد بستند و ایشان پرهیز نمی کنند (۵۶) پس اگر دریابی ایشان را در جنگ پس رمیده کن یعنی بتاران بسبب قتل ایشان هرکس را پشت سر ایشان است شاید ایشان پند گیرند (۵۷) و اگر بترسی از طایفهٔ خیانتی را البته پس بینداز سوی ایشان بر مساوات یعنی الفت و مهربانی و دوستی و مساوات ببینداز میانهٔ خودت با ایشان بدرستی که خدا دوست نمیدارد خیانت کاران را (۵۸) و گمان نکنند البته آن کسانی که کافر شدند پیشی گرفتند یعنی فوت و قدرتی حاصل کردند بدرستیکه ایشان عاجز نمیکنند ما را (۵۹) و آماده کنید شما مؤمنین از برای ایشان آنچه را که استطاعت دارید از مهیا کردن اسباب جنگ که موجب قوه وقدرت شما است و از اسبهای بسته یعنی اسبهائیکه چاق وپرقوتند بترسانید باین استعداد و اسب و اسباب خودتان دشمنان خدا و دشمنان خودتان را و دیگر دشمنان را از غر کفار مکه که نمیدانید شما ایشان را خدا میداند ایشان را یعنی یهود بنی فریضه را و آنچه نققه کنید از چیزی که دارید در راه خدا وفا میکند خدا بتمامه میدهد خدا آنچیزی را که نققه کرده اید شما و شما ظلم کرده نمیشوید (۶۰) واگر میلی کنند مشرکان صلح پس میل کن ای محمد برای صالح و توکل کن بخدا بدرستی که آن خدا اوست شنونده دانا (۶۱) و اگر اراده میکنند اینکه بفریبند تو را پس بدرستی که بس است تو را خدا از خدای آنچنانیکه قوت داد تو را نصرت کردن و یاری کردن خودش بسبب فرشتگان و مؤمنین یعنی اوس و خزرج (۶۲) و الفت انداخت میانه دلهای اوس و خزرج که صد و بیست سال میانه آنها قتال و جدال و عداوت بود اگر اتفاق میکردی یعنی دادی هر چه را که در زمین است همه را الفت نمیدادی یعنی قادر نبودی که الفت بدهی بان دلهای ایشان ولیکن خدا الفت داد میانه ایشان بدرستی که خدا غالب درستکار است (۶۳) ای پیغمبر بس است تورا خدا و هر که متابعت میکند تو را از مؤمنین (۶۴) ای پیغمبر تحریص کن مؤمنین را بر جنگ اگر باشد از شما بیست نفر صبر کنندگان غلبه میکنند دویست نفر را و اگر باشد از شما صد نفر غالب میشوند هزار نفر را از آن کسانیکه کافر شدند بسبب اینکه ایشان قومی هستند که نمیفهمند یعنی کفار فهم ندارند (۶۵) الحال