برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۰
جزو ۹
سوره اعراف

پروردگار شما و شاید ایشان پرهیز کنند بعضی دست از مصیبت الهی بر دارند (۱۶۶) پس چون فراموش کردند آن چه را که ذکر کرده شدند بآن یعنی قبول موعظه منهیان را نمودند و از صید کردن دست باز نداشتند نجات دادیم ما زمین گروه گروه بعضی از ایشان صالحاند و بعضی از ایشان غیر صالح اند و امتحان کردیم ایشان را به نیکو ئیها و بدیها شاید ایشان برگردند به سوی نیکو کاری و رضای خدا (۱۶۸) پس باز ماند از صلحای بنی اسرائیل باز ماندگانی یعنی اعقاب و اولادی که وارث شدند تورات را یعنی حکومت باحکام تورات ایشان رسید که علمای بود که در عهد حضرت رسول بودند که میگیرند رشوه این را یعنی از متاع دنیا بطور رشوه میگیرند بطور پستی که تحریف میکنند آیات تورات را و بطور تاویلهای غیر صحیح احکام میکنند و میگویند زود باشد که آمرزیده شود از برای ما گناهان ما و اگر بیاید ایشان را متاع مثل آن یعنی میاورند مردم مناع رشوه را برای آنها مثل مناع سابق الذکر میگیرند آن را آیا گرفته نشد بر ایشان عهد کتاب تورات اینکه بگویند بر خدا مگر حق و راستی را و درس خواندند آنچه را که در آن تورات هست و بر پا داشتند نماز را و خانه آخرت بهتر است از برای کسانی که پرهیز میکنند آیا پس تعقل نمیکنند که بفهمند (۱۶۹) و آن کسانی که متمک میشوند یعنی چنگ در میز شد بقرآن و بر پا می دارند نماز را بدرستیکه ما ضایع نمیکنیم اجر اصلاح کنندگان را (۱۷۰) و یاد کن ای محمد برای جهودان عهد خودت وقتی که از جای خود بر کندیم و بر داشتیم کوه طور را بالای ایشان یعنی بر زبر ایشان گویا آن کوه سایه بانی بود برای ایشان یعنی کوه طور را از جای بر کنده بالای سر جمعیت بنی اسرائیل که یکفرسخ در یکفرسخ جمعیت ایشان بود نگاه داشتم مثل سایه بانی بر سر ایشان بود و گمان کردند که آن کوه فرود می آید بایشان بگیرید آنچه را که آوردیم ما برای شما یعنی بگیرید تورات و و احکام آنرا بقوت و ذکر کنید آنچه در آن تورات هست شاید شما بپرهیزید (۱۷۱) و هنگامی که گرفت پروردگار تو از پسران آدم از بهشتهای ایشان نسل ایشان را و گواه گرفت ایشانرا بر نفسهای خودشان آیا نیستم من پروردگار شما گفتند آری شاهد شدیم ما بر اقرار خودمان و اخذ میثاق بجهت کراهت اینست که گویند روز قیامت بدرستی که ما بودیم از این اقرار از بیخبران (۱۷۲) یا بگویند جز این نیست که شرک آوردند پدران ما از پیس و بودیم ما فرزندانی از بعد از ایشان آیا پس هلاک میکنی ما را بسبب آنچه کردند باطل کنندگان یعنی گمراهان (۱۷۳)