برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۹
جزو ۹
سوره اعراف

و تعظیم کردند او را و آنچنانی را که فرستاده شد با او به آن نبوت است با قرآن آن گروه ایشان رستگارانید (۱۵۷) بگو ای مردم بدرستی که من رسول ندا هستم بسوی شما همگی آن خدائی که از برای او است ملک آسمانها و زمین نیست خدائی مگر آن خدا زنده میکند و میمیراند پس ایمان بیآورید بخدا و رسول خدا یغمبر یکه امی است و پیغمبریست که ایمان آورد خدا و کلمات خدا و متابعت کنید او را شاید شما راه یابید (۱۵۸) و از قوم موسی گروهی هستند که راه مینمایند خلق را خدا و حق و راستی عدل میکند در میان خلق (۱۵۹) و متفرق کردیم ما بنی اسرائیل را بدوازده سبط و وحی کردیم بسوی موسی هنگامیکه طلب آب کردند قوم موسی از او اینکه بزن عصای خودت را بآن سنگ پس شکافته شد از آن سنگ دوازده چشمه تحقیق دانستند همه مردم آبخور خودشان را و سایه انداختیم ما بر ایشان ابرها را و فرو فرستادیم ما بر ایشان من و سلوی را یعنی چیزی شبیه به تر نحسن و شبیه مرغی بخورید از پاکیزه های آنچه روزی دادیم ما شما را و ظلم کردند ما را ولیکن بودند نفسهای خود را ظلم می کردند (۱۶۰) و هنگامی که گفته شد ساکن شوید در این قریه یعنی در قریهٔ که از برای بیت المقدس است و خورید از طعامهای آن قریه هر چه میخواهید و بگوئید حطه یعنی پروردگارا بیامرز گناهان ما را و داخل شوید از درب قریه در حالتی که سجده کننده باشید میآمرزیم از برای شما گناهان شما را زود باشد که زیاد کنیم اجر نیکو کاران را (۱۶۱) پس بدل کردند آنکسانی که ظلم کردیم از بنی اسرائیل قولی را که غیر از آنچه گفته شده از برای ایشان پس فرستادیم ما بر ایشان عذابی از آسمان بسبب آنچه بودند که ستم میکردند (۱۶۲) و بپرس ای محمد بنی اسرائیل را از اهل دهی که بود آن ده نزدیک دریا و آن ده ایله بود وقتی که درگذشتند از تعظیم روز شنبه وقتی که میآمد ایشان را ماهی های ایشان در روز شنبه در حالتی که روی آب بازی میکردند و روز های غیر شنبه نمیآمدند روی آب و پیدا نبودند بسبب آنچه بودند که فسق میکردند یعنی نافرمانی میکردند (۱۶۳) و هنگامی که گفتند از اهل قریه ایله برای چه موعظه میکنید قومی را که خدا هلاک کنندهٔ ایشان است یا عذاب کنندهٔ ایشان است عذابی سخت گفتند آنقوم نهی کنندگان این موعظه و پند ما معذرت است بسوی