برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۷۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹۰
جزو ۷
سوره انعام

کافر شدند نیست این مگر سحر آشکار (۷) و گفتند چرا فرو فرستاده نشد بر محمد فرشته را واگر میفرستادیم فرشته هرآینه گذشته و تمام بود کار یعنی همه ملاک میشدند مثل قوم عاد پس مهلت داده نمیشود (۸) واگر میگرداندیم آن رسول را فرشتهٔ هر آینه میگرداندیم آن فرشته را بصورت انسانی و مردی و هر آینه می پوشاندیم برایشان آنچه را که می پوشانند خود یعنی چنانچه الان رسالت بشری را مسلم میدارند آنوقت رسالت آن فرشته را قبول نمیکردند و میگفتند نیست این مگر بشری (۹) و هر آینه بتحقیق استهزا کرده شده اند رسولانی که پیش از تو بودند پس احاطه نمود و فرود آمد بانکسانی که مسخره میکردند از ایشان جزای آنچه را که بودند آن استهزا میکردند (۱۰) بگو بگردید در زمین پس بنگرید چگونه بود عاقبت دروغ گویان (۱۱) بگو از کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو از خداست نوشته است بر خودش رحمت را هرآینه جمع میکند شمارا البته در روز قیامت که شکی نیست در آنروز آنچنان کسانی که زیان کردند نفسهای خودشان را پس ایشان ایمان نمی آورند (۱۲) و از برای خداست آنچه آرام دارد در شب و روز و اوست شنوندهٔ دانا (۱۳) بگو آیا بغیر از خدا بگیرم دوستی که آفرینندهٔ آسمانها و زمین است و آن خدا میخوراند و نمیخورد بگو بدرستی امر کرده شده ام اینکه باشم اول کسیکه اسلام آورد و باش البته از شرک آورندگان (۱۴) بگو بدرستی که من میترسم اینکه نافرمانی کنم پروردگار خودم را از عذاب روز بزرگ یعنی روز قیامت (۱۵) هر کسی گردانیده شود از او در آن روز قیامت عذاب پس بتحقیق رحمت کرده است خدا اورا و اینست رستگاری آشکار (۱۶) و اگر برساند تورا خدا ضرری پس نیست بردارندهٔ از برای آن مگر خودش وا گر برساند تو نیکی و خوبی پس آن خدا بر هرچیز تواناست (۱۷) و اوست قادر بالای بندگان خودش و اوست درستکار دانا (۱۸) بگو چه چیز است بزرگتر از شهادت بگو خدا شاهد است میان من و میان شما و وحی کرده شده بسوی من این قرآن تا اینکه بترسانم شما را بآن قرآن و هر کسی که برسد باو قرآن از جن و انس آیا بدرستی که شاید هر آینه گواهی میدهید اینه باخداست خدایانی