برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۷۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۸
جزو ۷
سوره مائده

با مردم در گهواره و در پیری یعنی در طفولیت و پیری به یک طور سخن میگفتی و رفتی که تعلیم کردم تو را کتابت کردن با جنس کتابت و حکمت و تورات و انجیل را و وقتی که میساختی از گل مثل ترکیب مرغی باذن من و پس مید میدی در آن هیات پس میشد مرغی باذن من و شفا میدادی کور مادرزاد و را باذن من و وقتی که بیرون آوردی مردگان را از قبر ها باذن من و وقتی که بازداشتم بنی اسرائیل را از نو وقتی که آمدی ایشان را به معجزات روشن بس گفتند آن کسانیکه کافر شدند از ایشان نیست این مگر سحر آشکار (۱۱۰) و وقتی که وحی کردم من بسوی حوارین اینکه ایمان بیاورید بمن و برسول من گفتند ایمان آوردیم و شهادت بده تو ای عیسی باینکه ما مسلمانانیم (۱۱۱) وقتی گفتند حواریان ای عیسی ابن مریم آیا میتواند پروردگار تو اینکه فرو فرستد بر ما مائده از آسمان گفت عیسی بپرهیزید از خدا اگر هستید گروندگان (۱۱۲) گفتند میخواهیم اینکه بخوریم از آن مائده و مطمئن شود دلهای ما و بدانیم که بتحقیق راست گفته ای با ما و باشیم در آن مائده از گواهان (۱۱۳) گفت عیسی بن مریم یار خدا با ای پروردگار ما بفرست بر ما مائده از آسمان که باشد از برای ما عیدی از برای اول ما و آخر ما و باشد نشانه از تو و روزی بده ما را و تو بهترین روزی دهندگانی (۱۱۴) گفت خدا بدرستی که من فرو فرستنده ام مائده را بر شما پس هر کس کافر شود بعد از این شما پس بدرستی که من عذاب میکنم او را عذابی که مثل از عذاب نکرده باشم احدی را از عالمیان (۱۱۵) و وقتی گفت خدا ای عیسی ابن مریم آیا تو گفتی از برای مردم بگیرید مرا و مادر مرا دو خدا از غیر خدا گفت عیسی پاک میدانم تو را نیست از برای مردم اینکه بگویم چیزیرا که نیست حق من اگر باشم من که گفته باشم آنرا پس بتحقیق دانسته ای تو آنرا میدانی آنچه را که در نفس منست و نمیدانم آنچه را که در نفس تو است بدرستی که تو توئی داننده غیب ها (۱۱۶) نگفتم از برای ایشان مگر آنچه را که امر کردی مرا به آن این که عبادت کنید خدا را که پروردگار من است و پروردگار شما است و بودم من بر ایشان گواه