برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۹
جزو ۱
(سوره بقره)

و آنهائی که بعد میآیند و پند از برای پرهیزکاران (۶۶) وقتی که گفت موسی از برای قوم خودش بدرستیکه خدا امر میکند شما را باینکه بکشید گاوی را گفتند آیا ما را استهزاء میکنی گفت موسی پناه میبرم بخدا اینکه باشم من از جمله نادانان (۶۷) گفتند قوم موسی که بخوان پروردگار خودت را معین کند از برای ما چه گاوی باشد که بکشیم گفت موسی بتحقیق خدا میفرماید که آن گاویست نه پیر از کار رفته و نه جوان کار ندیده میان این دو حالت پس بکنید آنچه را مأمور میشوید (۶۸) گفتند قوم بخوان خدای خودت را از برای ما معین کند چه رنک باشد آن گاو گفت موسی بدرستیکه خدا میفرماید گاو زرد خالص بی نشان باشد که رنگ آن سرور دهد نظرکنندگان را (۶۹) گفتند قوم بخوان از برای ما از خدای خودت ظاهر کند از برای ما که چه گاویست آن گاو مشتبه است بر ما و بدرستی که ما اگر خدا بخواهد هر آینه از جمله راه‌یافتگانیم (۷۰) گفت موسی بدرستیکه خدا میفرماید آن گاویست رام شیار نکرده باشد زمین را و آب نکشیده باشد برای زراعت بی عیب که رنگی دیگر نباشد در آن یعنی یکرنک باشد گفتند الان راست گفتی پس کشتند آن گاو را و نزدیک بود برای زیادی قیمت کشتن آن گاو را موقوف کنند (۷۱) وقتی کشتید نفس را یعنی عامیل را پس گفتگو و مرافعه در دارالحکومه در باب قتل آدمی کردید و هیچ یک اقرار قتل نمیکردید و خدا بیرون‌آورندهٔ آن چیزیست که پنهان میکنید (۷۲) پس گفتیم بزنید آن مرده را ببعضی از عضو آن گاو اینطور خدا زنده میکند مرده ها را و می‌بینید شماها آیات خدا را شاید تعقل کنید و بفهمید پس سخت شد دلهای شماها بعد از اینواقعه آ. و دلهای شما مثل سنک است یا سخت‌تر از سنک و بدرستیکه پارهٔ از سنگهاست که بیرون میآید از آنها نهرهای آب و بعضی دیگر از سنگهاست که باید منشق شود تا اینکه بیرون بیاید از آن آب و به تحقیق بعضی از آن سنگها هستند که از بلندیها می‌افتند به پائین از ترس خدا و نیست خدا غافل از آنچه میکند (۷۳) آیا طمع دارید باینکه یهودیها بگروند بشما و ایمان بیاورند و حال اینکه طایفه از ایشان هستند که میشنوند کلام خدا را بعد تحریف میکنند آن کلام خدا را بعد از اینکه فهمیدند معنی آن را و ایشان میدانند که خوبست ایمان آوردن برای آنها و ایمان نمی‌آورند (۷۴) و هر وقت ملاقات کنند آن کسانی را که ایمان آورده‌اند و میگویند ایمان آوردیم ما وقتی که خلوت کنند بعضی از ایشان با بعضی دیگر میگویند آیا شما حکایت میکنید برای مسلمانان بآنچه گشاده است خدا علم آن را برای شما تا اینکه خصومت کنند بشماها بجهت آن علومیکه از شماها فرا میگیرند روز قیامت در نزد پرورگار شما آیا تعقل نمی‌کنید (۷۵) آیا نمی‌دانند آن یهودان اینکه خدا میداند هر چه را