برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۶۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۷
جزو ۷
سوره مائده

کسانی که کافر شدند افتری میزند بخدا دروغ را و بیشتر ایشان عقل ندارند (۱۰۳) و اگر گفته شود از برای ایشان بیائید بسوی آنچه فرستاد خدا و بسوی پیغمبر گفتند است ما را آنچه یافته ایم که بر آن بودند پدران ما آیا بس است آنها را آنچه یافتند ازپدران خودشان اگرچه بودند پدران ایشان که نمیدانستند چیزی را و نه راه حق یافته بودند (۱۰۴) ای آن کسانی که ایمان آوردید بر شماست که نگاه دارید خود را که ضرر نرساند شما را هر که گمراه شد چون راه یافتید شما بسوی خداست بازگشت شما همه شما را بآنچه هستید می کنید (۱۰۵) ای کسانی که ایمان آورده اید گواهی در میان شما یعنی شاهد بگیر به میان خودتان آنوقتی که حاضر شد از برای یکی از شما مرگ در وقت وصیت دو نفر صاحبان عدالت از شما خودتان یا دو نفر دیگر از غیر خودتان اگر شما مسافر شود در زمین پس برسد شما را مصیبت مرگ نگاه دارید آن دو نفر شاهد را از بعداز نماز که مقصود نماز عصر است که مردمان جمع شوند پس سوگند خورند آن شاهدان بخدا اگر در شهادت ایشان در شک هستید باین طور قسم خورند که نمی خریم باین شهادت بهائی را اگر چه باشد برای خویش خودمان و کتمان نمی کنیم شهادت خدا را اگرچه باشد برای خویش خودمان و کتمان نمی کنیم شهادت خدا را یعنی اگر کتمان کنیم بدرستیکه مادر آنوقت هر آینه از گناهکارانیم (۱۰۶) پس اگر اطلاع یافته شد بر این که این دو نفر شاهد مستحقند گناهی را پس دو نفر دیگر باید بجای ایشان از کسانی که سزاوارترند بمیراث و استحقاق بر ایشان است پس قسم بخورند بخدا باین طور که شهادت ما راست تر است از شهادت آن دو نفر و ستم نکردیم ما و اگر غیر این باشد بدرستی که ما در این هنگام هر آینه از ظلم کنندگانیم (۱۰۷) این که مذکور شد نزدیکتر است باین که بیایند گواهان بگواهی دادن بر طریق آن یعنی بر مثل آنچه حکم آن شهادت کرده اند بدون خیانت در آن با بترسند که بر گردانیده شود قسمتها بورثه بعد از قسمتهای ایشان و پرهیزید از خدا و بشنوید و خدا هدایت نمیکند قوم بدکاران را (۱۰۸) روزیکه جمع میکند خدا رسولان را پی میگوید خدا بچه چیز جواب شنیدید یعنی وقتی امت خود را بوحدانیت خدا دعوت کردید امت شما جواب دادند گویند نیست علمی از برای ما بدرستی که تو توی دانندهٔ غیبها (۱۰۹) وقتی گفت خدا ای عیسی بن مریم ذکر کن نعمت مرا بر خودت و بر مادرت رفتی که قوت دادم تو را روح قدس سخن می گفتی