برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸
جزو ۱
سوره بقره

از ماکولات و میوه‌های آن هر چه میخواهید و در هر جا که میخواهید رایگان و بی زحمت و داخل شوید یکی از دربهای هفتگانه بیت‌المقدس را در حالتی که سجده کننده باشید خدا را و بگوئید حطة یعنی کلمه طلب آمرزش را میآمرزیم گناهان شماها و زود باشد که زیاد کنیم ثواب نیکوان را (۵۸) پس تبدیل کردند آنهائی که ظلم کردند قول و فرمایش ما را بغیر از آنچه گفته شد برای آنها پس فرو فرستادیم بر آن کسانیکه ظلم کردند عذابی از آسمان بسبب فسقی که میکردند (۵۹) و وقتی که آب خواست موسی برای قوم خود پس گفتیم ما بزن عصای خودت را بسنک پس باز شد از آن سنک دوازده چشمه بتحقیق دانستند هر سبطی آب خور خودشان را بخورید و بیاشامید از روزی خدا و از حد خود تجاوز نکنید در زمین در حالتی که فسادکننده باشید (۶۰) و وقتی گفتید ای موسی ما صبر نمیکنیم بر یک طعام پس بخواه از خدای خودت که بیرون بیاورد از برای ما از آن چیزهائی که سبز میشود از زمین از سبزیش و خیارش و سیر و عدس و پیازش گفت موسی آیا عوض می‌کنید چیز پست را با آن چیزهایی که بهتر است فرود آئید بشهر مصر بدرستی که از برای شما هست در مصر آنچه را که خواسته‌اید و زده شد برای گویندگان و اعتراض‌کنندگان ذلت و فقر و گرفتار شدند بخشمی از خداوند این گرفتاری آنها بسبب این بود که کفران میکردند بایات خدا و میکشتند پیمبران را بجهد و این اعمال آنها بسبب عصیان و تجاوز کردنشان بود از راه حق (۶۱) تحقیق از مؤمنین طاهری و یهود و نصارا و ستاره‌پرستان هر که حقیقت ایمان بخدا و روز قیامت آورد و عمل خوب کرد پس برای ایشان است اجر آنها نزد پروردگارشان نه ترس هست برای آنها و نه محزون میشوند (۶۲) و در وقتیکه گرفتیم عهد از شما بنی‌اسرائیل و بلند کردیم بالای سر شما کوه طور را بسیار خوف داشتید بگیرید احکام تورات را بتوانائی و قوت و ذکر کنید آنچه در آن تورات است از اوامر و نواحی شاید شما پرهیزید (۶۳) بس برگشتید بعد از این عهدی که کرده بودید پس اگر نبود فضل خدا و رحمت او بر شماها هر آینه میبودید از جمله زیان‌کاران (۶۴) هر آینه و بتحقیق دانستید آنهائی را که گذشتند از فرمان شما در فرایض حفظ روز شنبه گفتیم بانها باشید بوزینگان رانده‌شده (۶۵) پس گردانیدیم ان مسخیت را عبرت از برای آن‌هائی که بودند