برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۵۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۸۱
جزو ۶
سوره مائده

تا آزماید شما را در آنچه داد شما را پس پیش گیرید بخوبیها بسوی خداست بازگشت شما همگی پس آگاه میگرداند شما را بآنچه شما در آن اختلاف دارید (۴۸) و اینکه حکم کنی میان ایشان بآنچه فرستاد خدا و متابعت نکن خواهشهای ایشان را و پیروی نکن خواهشهای ایشان را وحذر کن از ایشان اینکه متنه بیندازند تو را از بعض آن چیزیکه فرستاد خدا بسوی و پس اگر برگردند از حکم تو پس بدان جز این نیست که میخواهد خدا اینکه برساند ایشان را عقوبتهای بعضی از گناهان ایشان و درستی که بسیاری از یهودان بدکارانند (۴۹) آیا پس حکم جاهلیت را میخواهند و کیست نیکوتر از خدا از روی حکم از برای گروهی که یقین دارند (۵۰) ای کسانی که ایمان آوردید میگیرید یهود و نصاری را دوستان که بعضی از از ایشان یاوران بعضی دیگرند و هر که دوست بگیرد ایشان را از شما ایشانست بدرستی که خدا هدایت نمیکند قوم ظالمین را (۵۱) پس بینی آن کسانی را که در دلهای ایشان مرض است می شناسند در دوستی و یاری دوستان خود که اهل کفرند میگویند میترسیم ما اینکه برسد ما را گردشی یعنی مسلمان مغلوب شوند و دولت بکفار برسد پس شاید خدا که ییاورد فتحی با فرمانی از جانب خودش پس صبح کردند در آنچه پنهان کرده بودند در نفسهای خودشان از دوستی با یهودان یا شک در کار پیغمبر پشیمانان (۵۲) و میگویند آن کسانیکه ایمان آوردند آیا این گروهند آن کسانیکه قسم میخورند خدا سخت ترین و غلیظ ترین سوگندهای خود بدرستی که ایشان با شما ابد آینه امروز پرده ایشان پاره و دروغشان معلوم شد باطل و نابود شد اعمال ایشان پس کشند زیان کاران (۵۳) ایکسانیکه ایمان آورده اید هر که برگردد از شما از دین خود پس زود باشد بیاورد گروهی را که دوست دارد خدا ایشان را دوست دارند ایشان خدا را متواضع و فرو تن باشند بر مؤمنین و غلبه کنندگان باشند بر کافران کارزار میکنند در راه خدا و نمی ترسند از ملامت ملامت کنی این احسان خداست میدهد آن احسان را بهر که میخواهد و خدا دست دهنده و داناست (۵۴) این است و جز این نیست که دوست شما خدا و رسول خداست و آن کسانیکه ایمان آوردند کسانی هستند که بر پای میدارند نماز را و میدهند ز کوة و ایشان رکوع کنندگانند (۵۵) و هر کس ولی امر خود گرداند خدا و رسول خدارا و آن کسانیکه ایمان آوردند پس بدرستی که لشکر خدا ایشانند غلبه کنندگان (۵۶)