برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۷
جزو ۵
سوره نساء

و حرامست زنان شوهردار مگر آنهائی که بملکیت شما درآمده باشند نوشته و حکم است از جانب خدا بر شما و حلال است از برای شما سوای اینها که ذکر شد اینکه بخواهید بسبب اموال خودتان زنهای با عفت غیر زنا کننده پس هر چه را قرار دادید که بآن چیز بهره مند شوید از زنها بدهید مهرهای آنها را که واجب دادن مهر و بختی نیست بر شما در آنچه طرفین بآن راضی باشید بعد از مقام و جوب که اگر ببخشد زن مهر خود را بحنی نخواهد بود بدرستی که دانا و درستکار است (۲۴) و هر کس استطاعت ندارد و از شماها از حیثیت مال باینکه زنی بخواهد از با عفتهای آزاد مؤمنه پس بزنی بخواهد از کنیزان جوان مؤمنهٔ که در ملکیت شماها هست و خدا داناتر است بایمان و گرویدن شماها بعضی دیگر بعمل آمده اند حسب و نسب محلوظ نیست ایمان مراد است پس بزنی بخواهید ایشان را باذن اهل ایشان و بدهید مهر آنها را بدون کسر و تقصی کنیزان با عفت که نه آشکار زناکار باشند و نه رفیق پنهانی میگرند پس وقتی شوهر کردند اگر عمل زنا از آنها سر زد پس بر آنهاست نصف آنقدر تعذیری که برای زنان باعفت آزاد مقرر است این خواستن و اختیار کردن کنیزان را بزنی برای کسی است از شما که بترسد از زنا کردن و اگر صبر کنید و کنیزان را بزنی بخواهید بهتر است از برای شما و خدا آمرزنده و مهربانست (۲۵) میخواهد خدا تا روشن و آشکار کند از برای شماها و بنماید بشماها طریقه های آن کسانیکه پیش از شما بودند و قبول توبه کند بر شماها و خدا دانای درستکار است (۲۶) اراده میکند خدا اینکه قبول توبه کند بر شماها و اراده میکنند آنهائیه متابعت میکنند شهوتها را باینکه میل کنید از راه راست میل کردن بزرگی که داخل معاصی کبیره شوید (۲۷) اراده میکند خدا اینکه سبک کند از شماها گناهان را خلق شده است انسان ناتوان و عاجز (۲۸) ای آن کسانیکه ایمن دارید نخورید مال های خودتان را در میان خود باطل و حرام مگر اینکه باشد تجارتی که رضای طرفین در آن باشد و نکشید نفس های خودتان را یعنی از خوردن مال حرام نفس انسانی مثل مرده میشود بتحقیق خدا بشماها رحم کننده و مهربانست (۲۹) و هر کس بکند این کار را که بخورد مال غیر را از روی تعدی و ظلم پس زود باشد که در آوریم او را در آتش و هست اینکار یعنی در آوردن ظالمان را در آتش بر خدا آسان (۳۰) اگر دوری کنید از گناهان کبیره که منع شده اید