برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۱۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۶
جزو ۴
سوره نساء

و خدا دانا و حکیم است (۱۷) و نیست قبول توبه از برای کسانیکه مشغول اعمال بد هستند تا وقتی که برسد یکی از آنها مرگ آنوقت بگوید حالا توبه کردم و نیست آمرزش برای آنکسانیکه میمیرند و ایشان کافرند آنگروه هستند که مهیا کرده ایم برای ایشان عذاب دردناک (۱۸) ای آن کسانیکه ایمان آورده اید حلال نیست برای شما که میراث بگرید از زنها بکراهت و سخت گیری بکنید بر آنها برای اینکه ببرید پارهٔ از آن چیزهائی که بخانهٔ شما آورده اند مگر اینکه مرتکب شوند آشکارا بعمل زشتی و صحبت کنید با آنها بخوبی و اگر کراهت داشته باشید از صحبت آنها پس شاید که مکروه باشید چیز برا و بگرداند خدا در آن چیز خیریت بسیاری (۱۹) و اگر اراده کنید تبدیل کردن زنیرا بزنی دیگر و آورده باشید یکی از آنها را مال بسیاری پس نگرید از آن مال او چیزیرا آیا میگیرید از آن مال بسبب بهتان و گناه آشکارا که نسبت بآن مگوئید برای اینکه چیزی از مال او بگیرید (۲۰) چگونه میگیرید مال او را و حال اینکه بتحقیق اتصال پیدا کرده است و گذشته است بعضی از اجزای شماها بعضی دیگر و گرفته اند آن زنها از شماها عهد و پیمان محکم (۲۱) و بزنی نگیرید آنچه را که بزنی گرفته است پدران شما از زنها مگر آنچه را بیشتر کرده اند قبل از نزول آیهٔ تریم بدرستی که اینعمل زشت است و دشمنی است و بد راهیست (۲۲) حرام کرده شد بر شماها مادرهای شما و دخترهای شما و خواهرهای شما و عمه های شما و خاله های شما و دختران برادر شما و دختران خواهر زنهائی که در خانهٔ شما هستند از آن زنهائی که تصرف کرده اید در آنها و دخول نکرده اید با ایشان و اگر دخول نکرده باشید بر آن زنان با کی نیست بر شما و زنهای پسرانی که از اصلاب شما هستند و جمع نکنید میانهٔ دو خواهر که هر دو را یکدفعه بزنی اختیار کنید مگر اینکه یکیرا طلاق داده باشید دیگر بر اختیار کنید مگر آنچه را پیشتر کرده باشید بدرستی که خدا آمرزنده و مهربانست