برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۵۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۹—

آگهی‌ها درباره بهای این نامه

۱) چنانکه روی جلد نوشته شده بهای سالانه این نامه (۲۴ شماره) ۱۵۰ ریالست.

۲) با آنکه بها با گرانی امروزی کاغذ و چاپ و یا پایین افتادن ارزش پول کمست که بیش نیست با اینحال برای کمچیزان بهای ۱۲۰ ریال گردانیده شده.

۳) باید بهای اسلانه را پیشکی فرستاد تا نیازی بخواستن و نامه نوشتن نباشد.

۴) کسانیکه پارسال برای پیمان بهای سالانه را (۵۰ ریال) فرستاده‌اند و ما از آغاز نیمه دوم سال بحساب آورده و تنها شماره‌های ۷ و ۸ و ۹ را برای ایشان فرستاده‌ ایم. اگر ۱۰۰ ریال (یا ۷۰ ریال) دیگر بفرستند یکسال از خواستاران این نامه نیمه ماهه توانند گردید.

۵)کسانیکه از دفتر پرچم طلبکارند، اگر کمی آن را تا ۱۵۰ ریال (یا تا ۱۲۰ ریال) بفرستند یکسال از خواستاران این نامه توانند بود.

جلد دوم تاریخ مشروطه

جلد دوم تاریخ مشروطه از چاپ در آمده و از هر پاره (از کاغذ و جلد و حروف و کلیشه) ماننده جلد یکم است. چون کاغذ و جلد و چاپ بی‌اندازه گرانست از این جلد کمتر به چاپ رسیده (چنانکه از جلد سوم نیز کمتر چپ خواهد شد)

و با آنکه هر یکجلدی بخود ما از روی نرخهای امروزی ۴۵ ریال بسر آمده تا نیمه اردیبهشت آینده بهای آن ۴۰ ریال خواهد بود. کسانیکه خواهانند در تهران بدفتر پرچم آمده بخرند و از شهرستانها با فرستادن ۴۳ ریال بخواهند که با پست سفارشی فرستاده شود.