برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۶—

خطوط آهن تونس است و در ۱۲ میلی شمال باختری تونس قرار دارد تصرف کردند و نیروی محور در این روزها روش تدافعی اختیار کرده بود.

ولیکن در دهه اول بهمن آلمانیها در جاده پل فحص که بدریا میرسد حمله های چندی کرده و به پیشرفتهائی نایل آمدند و بلافاصله نیروهای کمکی برای متفقین رسیده جلو پیشرفت آلمانها را گرفتند.

روزنامه دیل میل انگلیسی در دهه اول بهمن ماه راجع بالحاق نیروی رومل به سپاهیان ژنرال فون ارتین مدافع تونس چنین مینوشت «این التحاق بهترین تدبیر جنگی بود و بیرون کردن دشمن از تونس سهل و آسان نخواهد بود و متفقین باید در تونس نبردهای بسیار سختی بنمایند!»

ارتش هشتم انگلیس مروراً به پیش روی خود ادامه داده و در اواخر بهمن تا ۳۰ کیلومتر بداخل خاک تونس رخنه نمودند. از سوی دیگر قسمتی از نیروهای زره پوش آلمان در جنوب باختری تونس به جنبش آمده قفسه را که در ۱۵۰ کیلومتری باختر سفاکس واقع است (یکی از بنادر تونس) بتصرف درآوردند این حمله آلمانها که احتمال بطولانی بودن مدت آن نمیرفت چندین روز ادامه یافته و در نتیجه قصرین را نیز تسخیر کردند.

مطلعین کارهای ارتشی درباره این حمله محور در تونس چنین اظهار عقیده نمودند، آلمانها میخواهند با این حمله خود در تونس تدارکات آمریکائی ها را بهم زده و نیروی متفقین را در این قسمت برای مدت زمانی مشغول سازند و در این ضمن درباره بهبودی اوضاع خود در جبهه روسیه فرصتی بدست آورده و با فراغت بال به ترمیم آن بکوشند.

۴_تدارکات محور برای بهار ۱۳۲۲_ مغلوبیتی که آلمانها در جبهه روس دچار گردیده و بعقب نشینی بسیار مفصلی ناگزیر شدند افسانه شکست ناپذیر بودن سپاهیان آلمان را افسانه ساخته و ناسیونال سوسیالیزم آلمان را در این باره دچار اندیشه نمود آلمانیها پیشرفت سریع و مدهش نیروی سرخ را برای تهدید تمدن اروپا بهانه ساخته و تصمیم گرفتند که با حربه بلشوریزم حد اعلای استفاده را از منابع بیکران اروپا بنمایند! طبق آخرین اخبار رسیده از منابع مختلف اروپا آلمانیها در بکار بردن این حربه تا اندازه ای کامیاب شده و نیروی مهمی را برای فرستادن