برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۴۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۵—

نموده و بر اثر فزونی عده سپاهیانی که در این قسمت از جبهه بدست آورده بود هشت شهر را مجدداً تسخیر و نیروی سرخ بکناره چپ رود دنتز واژه ناخوانا عقب نشینی کردند.

در جبهه قفقاز _ آلمانها پس از تمرکز نیروی خود در جبهه قفقاز بحمله پرداخته و انتظار داشتند که شهر اورچونگنذره واژه ناخوانا (ولادی قفقاز) را تصرف کنند و تا نزدیکی های این شهر رسیدند ولی روسها ناگهان بحمله متقابله آغاز و آلمانیها را از نقاط اشغالی بیرون ساختند.

دو ارتش شوروی که در قفقاز حمله میکردند در قالموک و در شمال خاوری قفقاز به پیشروی خود ادامه داده نیروحای ژنرال فون لیست واژه ناخوانا را از شهرهای آلیستاویک شکول واژه ناخوانا بیرون کرده و در اواسط ژانویه شهرهای موزدوک و مایکوب را که یکی از نقاط نفت خیز قفقاز است تسخیر نمودند.

این دو ارتش در خاور (بودیووسک واژه ناخوانا) بیکدیگر پیوسته و رویه رستوف واژه ناخوانا پیش روی نمودند. در دهۀ اول بهمن ماه شهرهای مهم (وروشیلوفسک واژه ناخوانا) (آرماویر) و (استاورویول واژه ناخوانا) بتصرف نیروهای قفقاز درآمدند.

در روز 23 بهمن ماه شهر گراسودار که مرکز ناحیه کوبان است بدست نیروی سرخ افتاده و از متصرفات محور در خاک قفقاز غیر از شبهه جزیره تامان واژه ناخوانا و بندر مهم نوروسیسک واژه ناخوانا چیزی باقی نماند. و چون در این ناحیه فصل باران شروع گردیده و زمینها غرق گل و باتلاق شده است عملیات مهمی رخ نمیدهد و آلمانها نقاطی را که در دست دارند بسختی مدافعه کرده و در آنجا پایداری میکنند.

۳_ جبهه آفریقای شمالی - در ماه آذر و دی پیش آمدهای شایان توجهی در جبهه تونس رخ نداد و در جریان این دو ماه آلمانها با نهایت عجله و فداکاری برسانیدن نیرو و مهمات به جبهه تونس و به تحکیم مواضع خود در این نقطه بویژه در بندر بیزرت واژه ناخوانا مشغول بودند.

درباره این بندر مهم مدیترانه اظهارات بسیاری میشود از آنجمله ژنرال ماکسی گفته است «بیزرت واژه ناخوانا در جنگ آفریقای شمالی مرکز لشکرکشی مهمی میباشد و ما باید بهر قیمتی شده است آنرا بدست بیاوریم»

نیروهای انگلیس و آمریکا در ظرف این چند ماه به پیشروی کند خود بسوی بندرهای مهم تونس ادامه میدادند. بندر حدیده را که مرکز تلاقی