برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۴۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۴—

شده و حلقه محاصره استالین گراد بسته گردید ارتش ششم آلمان بفرماندهی ژنرال «فون هرت» بمحاصره افتاد. در داخل شهر رزمهای سختی بین دو متخاصم جریان داشت و آلمانها از راه هوا نیروی کمکی و خوار بار و مهمات بمدافعین میرسانیدند فرماندهی عالی آلمان برای استخلاص نیروی خود که در حدود 22 لشگر و بالغ بر دویست هزار نفر بودند تلاش بسیاری بکار برده و بالاخره موفق برهائی از محاصره نگردید! و ارتش ششم آلمان پس از نبردهای سخت و ابراز شجاعت های بی مانند و دادن تلفات بیشمار روز 13 بهمن «دوم فوریه» تسلیم شدند؛ ژنرال پاولوس مدافع استالین گراد که در همان روزهای محاصره این شهر برتبه مارشالی ارتقا یافته بود با تمام افسران ستاد ارتش خود اسیر گردیدند؛

پس از این شکست فاحش که نیروی محور از آغاز جنگ کنونی بخود ندیده بود فرماندهی آلمان بعقب نشینی متمادی شروع نمود. روز پنجم بهمن ماه شهر ورونز واژه ناخوانا و در ۲۷ بهمن شهر کاستورنویه سقوط کردند. نوزدهم بهمن لشکریان ژنرال چرنیکو وسکی شهر کورسک را که یکی از نقاط اتکائی آلمانها در فصل زمستان بود اشغال و روز بیست و پنجم بهمن ماه سپاهیان ژنرال واتوتین شهر وروشیلفگراد را اشغال و در همین روز برای دومین بار شهر رتوف بدست نیروی سرخ فتح گردید. روز بیست هفتم بهمن سربازان ژنرال گولیکوف شهر بسیار مهم و صنعتی خار کف را از دست سپاهیان آلمان پس گرفتند؛

در جبهه خا کف و دنتز نیروی شوروی پس از اشغال خار کف در غرب و جنوب غربی این شهر به پیش روی خود ادامه داده و شهر تاریخی «یولتارا» را که مرکز تقاطع راه آهن او کرانی شرقی میباشد هدف خود قرار دادند. نیروی تحق فرماندهی ژنرال «کولتیکوف» بحوزه دنبیر وارد شده و تلاش بسیار نمود پیش از آنکه یخ این رود آب شده و از ضخامت آن کاسته شود نیروی خود را از روی آن عبور داده و بساحل راست رود نپیر واژه ناخوانا وارد شوند.

فرماندهی آلمان بوخامت اوضاع پی برده با نهایت عجله و سرعت نیروهای تازه نفس و تانکهای زیادی به جبهه خار کف و ناحیه دنتز وارد ساخته و بجلوگیری از پیشرفت سریع سپاهیان روس اقدام نمود و چون در این منطقه مجدداً هوا سرد شده، گل و لای زین یخ بسته بود در اواسط اسفندماه نیروی آلمان حمله های متقابله