برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۴۱—

وسیله فخر و باعث مباهات ژنرال رومل و هیتلر و موسلنی بشمار میرفت و با این نیرو میخواستند کشور مصر را تصرف کنند» سپس به نبرد آفریقای شمالی اشاره کرده چنین گفت: «این رزم نتیجه تشکیلات بی مانندی است که مدتها برای ایجاد آن امریکا و انگلستان زحمت کشیده این پیکار در تحت ریاست و مسئولیت مستقیم رئیس جمهور آمریکا اداره میشود. ما قصد داریم نیروی دشمن را از خاک آفریقا بیرون کنیم و اطمینان میدهیم که بهمین زودی بیرون خواهیم کرد.»

سخن رانی دوم مستر چرچیل پس از مراجعت از سفر طولانی آفریقا و ترکیه و مصر در مجلس شورای انگلیس بعمل آمد. نخست وزیر انگلیس در این نطق خود چنین اظهار داشت.

«مقصود اساسی ما از تشکیل انجمن کازابلانکا این بود که تا بتوانیم هر چه زودتر در زمین و در هوا و در دریا با طرز وسیع و پردامنه بر دشمن بتازیم سپس گفت «پیاده کردن نیرو در کرانه هائیکه از طرف دشمن مدافعه میشود و تامین راه های ارتباط و حمل و نقل برای انگلستان و آمریکا کار بغرنج و خطرناکی است! و مسئله جلوگیری از خطر زیردریائی ها برای دولتین آمریکا و انگلیس مقدم بر هر چیزی شمرده میشود» بعد از آن چرچیل بسخن رانی خود ادامه داده و در اطراف ساختمان کشتی توضیحات مفصلی داده گفت: «در شش ماه اخیر دولت آمریکا و کانادا بقدری کشتی ساخته اند که در حدود یکملیون و دویست و پنجاه هزار تون کشتی های نوساز از میزان غرق شده فزونی دارد.»

۵_اعلامیه پیشوای آلمان و نطق های مارشال گورنک و دکتر گوبلز:

روز شنبه نهم بهمن ماه بمناسبت دهمین سال زمامداری هیتلر از طرف دکتر گوبلز وزیر تبلیغات و مارشال گورنک فرمانده نیروی هوائی آلمان نطقهایی در برلن ایراد شد آدلف هیتلر که همه ساله در این جشن نطق مفصلی مینمود امسال بصادر کردن اعلامیه خطاب بملت آلمان اکتفا نمود. دکتر گوبلز در نطق خود خطری را که ملت آلمان با آن روبرو شده است خاطر نشان ساخته و چنین گفت « فقط مللی که از صلح و تسلیم صحبت میکنند شکست خواهند خورد. واژه تسلیم هرگز در قاموس ناسیونال سوسیالیزم وجود ندارد. مبارزه ما برای زندگی بمرحله دشواری رسیده است. ما باید بالاتر از نیروی بشری بکوشیم