برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.


پرچم

 

دارنده و نویسنده کسروی تبریزی

 
شماره ویژه پرچم

سال یکم شماره یکم

نیمه یکم فروردین ۱۳۲۲

در هر ماهی دو شماره بیرون آید

آفریدگارا بنام تو و در زینهار تو

چه بسیار دشوارها که بآسانی پیش رفته

کسانی میگویند: این راه که شما پیش گرفته‌اید راه بسیار دوریست. میگویم: همانا که نیک نیندیشیده‌اید، و خواست ما را نمیدانید. ما میگوییم: جهانیان باید معنی راست زندگی را بشناسند، و بآیین خرد زندگی کنند، و برای اینکار یکراه بیشتر نیست: باید معنی زندگی را روشن گردانیم، گمراهیها را براندازیم، خردها را بتکان آوریم، یک آیین بخردانه بنیاد گزاریم، باید آمیغها را باز نماییم، خردمندان و پاکدلان را از دور و نزدیک با خود همدست گردانیم. اینست راه و جز این نیست.

برخی میگویند: پیش نرود. می‌گویم: آن اندیشه پست شما است. دیگران میگویند: کار بسیار دشواریست. می‌گویم: چه بسیار دشوارها که باسانی پیش رفته، بویژه در کاریکه خواست خدا پشتیبان است. می‌گویند: از نکوهشها که بشاعران و صوفیان می‌کنید، و از خورده‌ها که به کیشها می‌گیرید بسیاری میرنجند.

می‌گویم: ما را از رنجش آنان چه باکست؟!. آنان اگر بخرد و پاکدرون بودندی از آمیغها نرنجیدندی، و چون نیستند چه بهتر که برنجند و از ما کناره جویند.