برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۳۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۳۵—

در عالم اسلامی تالیف شده و اشعاری که هزاران شاعر در اینمعنی گفته و بهمه وعاظ و خطبا که اتصالا در مساجد و منابر بنصیحت و اندرز میپردازند علت چیست که همه آنها بی اثر مانده و روحیات ما روز بروز فاسدتر میگردد و حتی مکرر قلم برداشته و خواسته ام در اطراف این انحطاط اخلاقی بسخن پردازم چون وارد موضوع شده ام دیده ام بانطورها که در نظر دارم میسر نیست مطالب متناقض و مختلفی را که اسلاف بعنوان نصیحت و راهنمایی بهم آمیخته اند در عصر حاضر بهم وفق داده و گفتاری بنویسیم که با عقل سلیم درست آید و بالاخره نیز عملی و برای زندگانی بشر مفید باشد.

تا در این بین مهنامه پیمان منتشر گردید و چون بیانات حقیقت نمای آقای کسروی را در اینباره خواندم دانستم که اساساً مایه خرابی اخلاق ما همین نصایح و اندرزهای ضد و نقیض است که از صاحبان افکار و عقاید گوناگون جهان نشأت یافته و بدبختانه همه آنها در فرقه ناجیه شیعه جمع گشته و چنانکه پیمان می گوید یکدیگر را خنثی و بلااثر کرده و پیروی کنندگانرا هاج و واج و آواره گذارده که بهتر آن دیده اند از همه آنها دست شسته و هر آنچه وهمی تر و خرافاتی تر است برگزینند یا با حکم وقت و ساعت آنچه را مقتضی دیدند بکار برند و خودشانرا از رنج عقیده راسخ برهانند گاه صوفی مشرب بوده و در عوالم علوی سیر نمایند و وقتی خراباتی شده و نسبت بدنیا و آخرت بی قید و بی علاقه باشند و دم از غنیمت شمرند چنانکه اشعار و افکار شعرای ما نمونه کامل از همین رویه می باشد و ما ایرانیان در اینخصوص مربای آنهائیم که خلاصه ماده آنها را در کتاب وجود ما توان خواند.

یاد آوری

بخوانندگان پرچم نیمه ماهه یادآوری می کنیم که این نامه جایی برای چاپ گفتارهای دراز نخواهد داشت و تنها گفتارهای کوتاهی را که بنام گواهی واژه ناخوانا یا پرسش یا نزدیک باین باشد بچاپ تواند رسانید. رویهمرفته این نامه همان شیوه پیمان را خواهد داشت. اینست اگر واژه ناخوانا گفتارهایی بدانسان که شیوه نویسندگانست فرستاده شود چاپ نشده خواهد ماند.

رویهمرفته ما دوست میداریم خوانندگان با ما همراهی و همدستی نمایند و در سخنانیکه می تویسیم اندیشه و سهش خود را بما آگاهی دهند در این زمینه است که می توانیم نوشته هایی را پذیرفت.