برگه:Parcham-kasravi-01-01.pdf/۱۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۹—

از پشتیبانان پیمان

Farhang tehran.jpg

آقای فرهنگ از یاران و پشتیبانان دیرین پیمان و پرچم بوده‌اند و هستند و کوششهای ارجداری در این راه بکار برده‌اند.

خوانندگان پرچم رشته گفتارهای شیرین ایشان را در روزنامه زیر عنوان دانستنیها و آموختنیها) خوانده و گمان نمیکنم باین زودی فراموش کرده اند.

آقای فرهنگ (تهران)

پرسش-پاسخ

پرسش:

شما «غدغن» را بمعنی تاکید نوشته اید. پس «ممنوع» را در فارسی چه باید گفت؟.. آیا کلمه ویژه‌ای ندارد

اهواز محمدعلی جزایری

پاسخ: «غدغن» در فارسی بمعنی تاکید بوده ما نیز در آن معنی بکار می بریم. اما «منهی» (نه ممنوع) در فارسی کلمه نمیدارد، و چون «نهی» یک معناییست که بآن نیازمندیم و باید جدا شده ها از آن بیاوریم اینست می‌باید در اندیشه داشتن کلمه برای آن باشیم. اگر کسانی در فرهنگها کلمه‌ای باین معنی سراغ دارند برای ما بنویسند وگرنه باید خود کلمه‌ای بگذاریم.