برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۳۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۳۴—

که اگر هم یکسره از آیین زندگی سخن نمی راند یا آن موضوع بی ارتباط نیست و در فن خود یکی از گرانمایه ترین کتابهاست.

۱- اختناق هندوستان

مولف ایت کتاب از آمریکاست نه از آمریکای ماشین ساز و آزمند بلکه از آمریکای مسیحی و آزادی پرست. اینرد چنانکه از نوشته هایش پیداست دلی بروشنی آئینه دارد. دلی که از ستم بیزار و شیفته دادگستری است و بجستجوی حال هندوستان پرداخته سرگذشت آن را از روزیکه دچار سیاست اروپا گردیده با قلمی که سزاوار یک مردرادی است شرح داده و تاریخ زندگانی و سخنان پاکمرد هندی گاندی را برشته نگارش آورده است.

من این کتاب را که دو ماه پیش بدستم افتاده نه یکبار بلکه سه بار خواندم و اینک خودداری نمی توانم از آنکه بآن مولف پاکدل آمریکایی سپاس گزارم و از این راه بسیار دور دست برادری بسوی او دراز دارم.

اما ترجمه فارسی کتاب آقای رحیمخان نامور آن را ترجمه نموده و بچاپ رسانیده: باید از این جوان خردمند ممنون بود که بجای آنکه همچون دیگران رمانبافی کند یا یافته های اروپائیان را ترجمه نماید و مایه گمراهی برادران و خواهران خود باشد بترجمه و نشر چنین کتاب گرانمایه و سودمندی مبادرت کرده است. اگر خوانندگان پیمان می خواهند بدانند شرق چیست و غرب چیست و پاکمرد هندوستان گاندی را بشناسند این کتاب را بدست آورده بخوانند.