برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۳۲—

کتابها

در شمارهای پیمان همیشه از کتابهای سودمند و کتابهای زیان آور گفتگو خواهیم داشت. سودمند را ستوده زیان آور را خواهیم نکوهید. مگر کتابهایی که سود و زیان آن یکی است که ما سخنی درباره آنها نخواهیم داشت.

در آیین ما گرانمایه ترین دانشها در دو چیز است: یکی آنکه بمردم آیین زندگی یاد دهد و دیگری آنکه دستور تندرستی بیاموز ولی افسوس که در فارسی در این دو رشته کمتر کتاب چاپ میشود.

آیین زندگی بماند در جای دیگر از آن سخن خواهیم راند. اما طب و تندرستی آیا مایه تأسف نیست که اینهمه طبیب که ما در شهرهای ایران داریم و پاره ای از ایشان دانش و آزمایش سزا اندوخته اند کسی از ایشان کتابی تألیف نمی کند که بایرانیان دستور تندرستی یاد دهد؟ مرا سخت شگفت گرفت وقتیکه دانستم مترجم رمانهای آناتول فرانس بفارسی طبیب است و این شگفت هر چه بیشتر گردید وقتیکه از دوستی که از خراسان باز گشته بود شنیدم که او از نیکمردانست و بدستگیری مردم می کوشد. طبیب نیکمردی چرا تألیفی در دستور تندرستی نکرده و از علم خود بهره بمردم نرساند و با ترجمه و نشر رمانهای آناتول فرانس عمر خود و دیگران را تباه کند؟!

ای مرد نیک آیا چه مقصودی از ترجمه و چاپ این کتابها داشتی؟