برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۲۰—

می دانند که بی بستن آن یکی را متمدن نمیشارند.

دیگری دست همدیگر را فشردن است که در همه جا شیوع یافته بلکه بروستاییان نیز رسیده

ما می خواهیم نیک و بد این دو عادت را از روی دلیل بدانیم. این است که پیشنهاد می کنیم کسانی که در این باره آگاهی دارند مقاله نوشته برای چاپ بفرستند. و برای این که زحمت نویسندگان بی پاداش نماند بهر کسیکه در باب سودمندی این دو عادت بهترین مقاله را بنویسد و علت و جهت آن ها را چنان که بوده شرح دهید سه پاداش آینده را قرار می دهیم.

۱- یکدوره از تالیفات آقای کسروی با یک دوره از شاهنامۀ پنج جلدی چاپ نوین کتابخانه خاور

۲- شماره‌های پیمان تا هنگامی که بیاری خدا انتشار می یابد که مجانی بنام ایشان فرستاده خواهد شد.

۳- صد تومان وجه نقد که عهد دار پرداخت آن آقای کسروی دارنده مجله است.

هرگاه کسانی سودی برای این دو عات نمی شناسند و آن ها را نکوهید می شمارند و مقاله هایی در این باب بنویسند نیز چاپ خواهیم کرد و برای کسی که بهترین مقاله را در این باره نوشته باشد یک دوره تالیفات آقای کسروی و شماره های یک ساله پیمان را پاداش خواهیم داد.

پیمان