برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۱۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۱۹—

پیشنهاد و پاداش

ما در حال آنکه با اروپاییگری مخالف هستیم و شرقیان را در پیمودن این راه گمراه می دانیم مانع از آن نیستیم که چیزهای ستوده و سودمند اروپا در شرق رواج یابد. «نیک ها را باید داشت اگر چه از آن دیگران باشد». چیزی که هست هواخواهان اروپا هر چه از اروپا است ستوده و سودمند می شمارند و بگرفتن آن می شتابند و کمتر فرقی میانه نیک و بد می گزارند. چنانکه امروزه نه تنها علوم و قوانین غرب ضرق را فرا گرفته عادات و اخلاق گوناگون غربیان هم با تندی بسیار در کار رواج و انتشار است.

ما در این باره میدان را بخوانندگان پیمان واگزار خواهیم کرد. که درباره نیک و بد عادات اروپایی مقاله ها نوشته برای چاپ بفرستند و بی آنکه تفاوتی میانه نویسندگان گزارده هواداران آیین خود را بر دیگران برتری نهیم یا پیشی دهیم هر مقاله ای که برسد بچاپ آن مبادرت خواهیم کرد. تنها شرطی که بر نویسندگان پیشنهاد می کنیم این است که بدراز نویسی نپرداخته تا بتوانند ساده و کوتاه بنویسند.

نیز شرط ادب و مردمی را نگه داشته مقصودشان باز نمودن حقیقت باشد نه پافشاری در عقیده خود و با طرف واژه ناخوانا از روی انصاف رفتار نمایند.

چنانکه می دانیم کیی از عادتهای اروپا که در سراسر شرق رواج گرفته بستن کروات (دستمال گردن) است. بلکه کسانی آن را شرط تمدن