برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۱۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۱۸—

و هرگاه که از خانه بیرون میآید با رخت ساده و روی بی آلایش باشد. زنانیکه ببزمهای مردان میآیند و در آن بزمها پا در کوچه و بازار با مردان بیگانه در میآمیزند کمتر یکی میتواند خود را پاک نگاهدارد. چنین آمیزشی لغزشگاهی است که نه تنها زنان می لغزند و دامن خود را آلوده میسازند مردان را نیز می لغزانند.

می گویند: زا را دل پاک باید بود از آمیزش با مردان چه باک؟ می گوئیم این سخن با خرد نمی سازد. زنانی که بامید پاکی دل از آمیزش با مردان می پرهیزند بدان میماند که کسی بغرور و توانایی پا در دام گذارد یا بامید تندرستی از خوردن دواهایی زیان آور نپرهیزد.

کاری است آزموده شده: زب از بازار آمیزش با مردان سرمایه باختنه بیرون میاید. مردان را گرفتار ساخته خویشتن هم گرفتار می گردد. از اینجاست که چنین آمیزشی را بر زنی روا نباید داشت. همچنین زن باید بی آرایش و پیرایش از خانه بیرون بیاید. زنی که آراسته و پیراسته بکوچها می‌آید اگر مقصود او کشیدن نگاه مردان بسوی خود نیست پس چیست؟

کسروی تبریزی