برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۱۷—

خواهران و مادران ما

(1)

پرده داری که بر زنان آمده دو چیز است:

با بیگانگان در نیامیختن و در بیرون خانه بی آرایش بودن.

می پرسند من درباره حجاب چه می گویم؟ اگر مقصود از حجاب روبستن زن و خویشتن را در چادری از سیاه و سفید پیچیدن است چنین حجابی بی ارج‌تر از آنست که من از نیک و بد آن سخن گویم یا سود و زیان ان را بشمارم. کسانی که هوادار این حجاب هستند اگر آنرا حکم اسلام می پندارند اسلام چنین حکمی را ندارد و در زمان خود پیغمبر زنان روباز بودند. هر گاه آن را پاسبان زن می پندارند و از این جهت هوادار آن هستند ما بدیده می بینیم که زنان ناپاک هم روبنده دارند و این حجاب آنان را از نابکاری باز نمیدارد.

حجاب یا پرده که خدا بر زنان فرستاده دو چیز است: یکی آنکه بابیگانگان در نیامیزند و دیگری آنکه در بیرون خانه ساده و بی‌آرایش باشند. پیغمبر اسلام نیز این دو پرده را فرموده.

زن باید با بیگانگان آمد و شد نکرده و با آنان در نیامیزد