برگه:Owrazan - Jalal Ale Ahmad.pdf/۸۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 
خرد میکند minjana خرد کرد benji
خرد میکنیم minjaném خرد کردیم benjieym
خرد میکنید minjanén خرد کردید benjieyn
خرد میکنند minjanon خرد کردند benjion
 
۵– مکیدن bespejian   دوم شخص امر bespoj
میمکم mispejom مکیدم bespejiom
میمکی mispeji مکیدی bespejiey
میمکد mispeje مکید bespeji
میمکیم mispejém مکیدیم bespajieym
میمکید mispején مکیدید pespejieyn
میمکند mispejon مکیدند bespejion
 
۹۱