برگه:Owrazan - Jalal Ale Ahmad.pdf/۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۲– گفتن baguton   دوم شخص امر bagu
میگویم migu-om گفتم bagutom
میگویی migu-i گفتی baguti
میگوید migu-a گفت bagut
میگوییم migu-ém گفتیم bagutém
میگویید migu-én گفتید bagutén
میگویند migu-an گفتند baguton
 
۳– برشته کردن darbijian یا barboshtan   دوم شخص امر barbij
برشته میکنم mibijom برشته کردم barbitom
برشته میکنی mirbiji برشته کردی barbiti
برشته میکند mirbija برشته کرد barbosht
برشته میکنیم mirbijém برشته کردیم barbitém
برشته میکنید mirbijén برشته کردید barbitén
برشته میکنند mirbijan برشته کردند barbiton
 
۴– خرد کردن benjian   دوم شخص امر (؟)
خرد میکنم minjanom خرد کردم benjiom
خرد میکنی minijani خرد کردی benjiey