برگه:Neyrangestaan.pdf/۹۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۹۲
نیرنگستان

آب نیم خورده را روی دست بریزند گوشهٔ انگشتها ریشه میکند برای رفع آن باید آب دهن را بچفت در زد و به پشت انگشتان مالید.

نوشیدن یکمشت از آب خزانه مستحب است.

آب پاشیدن بکسی علامت سردی است.

نان برکت خداست نباید بزمین بیفتد اگر افتاده باید آنرا برداشت و در شکاف دیوار محفوظ کرد[۱].

آتش پیه چشم گرگ را آب میکند.

بنائی عمر را دراز میکند.

آدم پیر برکت خانه است.

زن پیش شوهرش بی ادبی بکند بخانهٔ او حرام میشود.

مرد نباید در اطاق سفید تنها بخوابد.

هر ستاره‌ای که میپرد عمر یکنفر است که خاموش میشود.

کسیکه جادو بکند شرش بخود جادو کننده بر میگردد و اورا نکبت میگیرد.

کیمیاگری نکبت میآورد.

تنها خوابیدن، تنها خوردن و تنها سفر کردن بد است[۲].

برای رفتن بزیارت امام باید بطلبد.


  1. شبیه افکار زرتشتی است.
  2. «۲» میباید که مردم پیش از آنکه نان خواهند خوردن اول سپاس ایزد عز و جل بگویند شکر آن نعمتها بگذارند و در نان خوردن حدیث بکنند «۳» چون نان بخورند دیگربار سپاس ایزد تعالی بگویند.» صددر بند هش ص ۱۳۱