برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۹۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۹۷
گوناگون

عیادت ناخوش در شب چهارشنبه و یکشنبه برای مریض آفت است.

هر کس روز شنبه پول بدهد تا آخر هفته پول از جیبش خارج میشود و بر عکس هرگاه روز شنبه پول بگیرد تا آخر هفته پولدار است.

مهمان که شب چهارشنبه وارد میشود نامبارک است، همچنین شب جمعه اگر مهمانی برود بد است چون شب جمعگی خانه را میبرد.

در خراسان شب چهارشنبهٔ آخر صفر باید پلو بپزند و بالای خانه آتش برافروزند و تفنگی خالی بکنند و در کوزه‌ای سپند و نمک و پنبه‌دانه و جو پیشرس (ولگار) و آب کنند و از پشت بام بزمین زنند.

شب ۱۲ شعبان یا اول برات حلوا میپزند و برای آمرزش مردگان بگدا میدهند و شب دوم روغن‌جوش و شب سوم در هر یک از دالانهای اطاق‌ها فتیلهٔ روغنی یا شمع روشن میکنند چون مردگان در آن شب بدیدن خانه‌های خودشان میآیند.

اگر کسی روز عاشورا نان شیرینی بپزد و در مجالس عزا بخواهد بخورد خون خواهد شد.

اگر زنی سه یا چهار مرتبه روز چهارشنبه بحمام برود شوهرش میمیرد.

ناخن گرفتن و رخت‌شوئی در روز چهارشنبه بد است روز