برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۹۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۹۶
نیرنگستان

شود سفر او خوب نیست و بر عکس مصادف شدن با قرشمال برایش میمنت دارد.

وقتیکه مسافر بساعت خوب حرکت میکند اگر دوباره برگردد خوب نیست و باصطلاح اهالی دهات خراسان چپیک میشود و چپیک شدن خوب نیست.

وقتی که مسافر حرکت میکند اگر پشت سر او آب و جو بریزند زود برمیگردد.

اگر یکی از اهل خانه در سفر باشد و یک قسم کلاغ که در خراسان معروف به «کلنجدک» است بالای آن خانه صدا کند خبر خوش از مسافر میآید[۱].

هرگاه باران نیاید در دهات خراسان بچه‌ها دسته راه می‌اندازند و کلهٔ خری را بسر چوبی قرار داده دم خانه‌ها میبرند و میگویند: «کله‌خر هیزم بخر» و بدین طریق مقدار زیادی هیزم جمع میکنند و در سر کوهی کله خر را آتش میزنند تا باران بیاید.

در خراسان هرگاه بخواهند باران نیاید (قرآن را زنجیر میکنند) طلسم مخصوصی را با قرآن و موی سگ و گربه و نان و فضلهٔ انسان در آب میریزند که باران بند بیاید. و اگر طلسم چهل «ص» را بدیوار بچسبانند همین خاصیت را دارد.

در مازندران صبح زود که از خانه بیرون میآیند هرگاه بزن بربخورند بدیمن است.


  1. در مازندران همین عقیده را عده بسیاری در مورد یک نوع زاغ دارند که بمازندرانی «غشنیک» نامیده میشود که همان «خوش و نیک» باید باشد.