برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۴۲
نیرنگستان

صبح زود که شکارچی خرگوش ببیند تا شب دیگر چیزی را نمیتواند بزند.

خرگوش که میدود اگر از طرف چپ او را ببینند خوبست و اگر از سمت راست ببینند بد است.

شتر در خانه‌ای بخوابد صاحبخانه میمیرد[۱].

کینهٔ شتری تا چهل سال طول میکشد.

کفتار - «معروف است که برای صید کفتار دفی و سازی نزدیک سوراخ آن برند و یا دو سنگ بر هم زنند و یکی با لحنی مطرب همی گوید: کفتار در خانه است؟ و دیگری جواب دهد: کفتار در خانه نیست و کم‌کم سوراخ را فراخ کرده دست و پای کفتار بر بندند.»[۲]

فیل پادشاه هندوستان بوده، حضرت او را احضار میکند جواب میدهد که: من دماغ ندارم. حضرت هم میگوید: یک


 1. مثل: این شتری است که در خانهٔ همه‌کس میخوابد.
 2. ناصر خسرو گوید:
    چو کفتاری که بندندش بعمدا همی گویند کاینجا نیست کفتار  

  مولوی گوید:

    در وحل تأویل رخصت میکنی چون نمیخواهی کز آن دل بر کنی  
    کاین روا باشد مرا من مضطرم حق نگیرد عاجزی را از کرم  
    خود گرفتست و تو چون کفتار کور این گرفتن را نبینی از غرور،  
    می بگوید اندرون کفتار نیست از برون جوئید کاندر غار نیست  
    نیست در سوراخ کفتار ای پسر رفت تا زان او بسوی آبخور  
    این همی گویند و بندش مینهند او همی گوید ز من کی آگهند.  

  حواشی دیوان ناصرخسرو ص ۶۷۶