برگه:Majlis Melli 2.pdf/۵۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند سوم–دورهٔ دوم تقنینیه
–۲۹۲–
قانون ثبت اسناد

مادهٔ ۱۷ – دفاتر ثبت باید قیطان کشیده و صفحات آن نمره‌دار و نمره صفحات معین و ممضی بامضای رئیس محکمه ابتدائی و عضو آن بوده بمهر رسمی محکمه ممهور باشد.

مادهٔ ۱۸ – دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصیل ذیل است:

اولاً) دو دفتر برای ثبت اسناد بطوری که قانون معین می‌کند. یکی برای معاملات راجعه باموال غیرمنقوله و دیگری برای سایر معاملات.
ثانیاً) دو دفتر فهرست که در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصدیقات خود را با قید سجلات و امضاءها و همچنین کلیه اقداماتی را که موافق وظایف خود بعمل میآورد نسختین می‌نویسد (بطور اختصار فهرست می‌کند).
ثالثاً) دفتر نماینده عمومی که بترتیب حروف تهجی برای کلیه اسنادی که در نزد مباشر ثبت ثبت را تصدیق شده ترتیب می‌شود.
رابعاً) دفتر صورت اسنادیکه در مباشرت ثبت تودیع می‌شود.
خامساً) دفتر صورت اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومیت یا ولایت شرعی اعلان شده‌اند.
سادساً) دفتر عایدات.

مادهٔ ۱۹ – صفحات دفاتر ثبت و تصدیق باید طولش هفت گره و عرضش پنج گره باشد و در هر صفحه ستونی خواهد بود برای اینکه صورتهائی که از ثبت یا سوادی که از سند داده می‌شود قید شود عدد سطور را در دفاتر ثبت و تصدیق با سایر تفاصیل وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه معین و بجاهای لازم اعلام مینمایند.

مادهٔ ۲۰ – دفاتر فهرست باید تماماً بیک اندازه بوده و حاوی پنج ستون مفصله باشد:

ستون اول – برای نمرهٔ کارگذار ابتدای هر سال شمسی تجدید میشود.
دوم – برای تاریخ روز و ماه و سال.
سیم – برای اسم و شهرت و شغل و محل اقامت اشخاصی که سند آنها ثبت میشود و یا بآنها تصدیقی داده میشود.
چهارم – برای مضمون ثبت یا تصدیقی که میشود و حقوقی که دریافت میشود.
پنجم – برای قبض رسید اشخاصی که سندشان ثبت شده است با تصدیقی گرفته‌اند یا ثبت سندی و با سواد سندی که به آنها داده شده با قید اسم و شهرت و شغل قبض‌دهنده.

مادهٔ ۲۱ – سایر دفاتر موافق اندازه و اسلوبی ترتیب می‌شود که وزارت عدلیه معین و نمونه آنرا بجای لازم می‌فرستد دفاتر عایدات موافق قوانین محاسبات عمومی با استحضار مالیه باید مرتب شود.